Çocukların Çizgi Film Karakterlerini Algısı

 

Çocuklar, 4 – 5 yaşlarına kadar TV’deki hayal ürünü görüntülerin gerçek olduğunu düşünür. TV’deki gördükleri karakterlerin gerçekten var olduğunu, onların yaptıklarının ve yaşadıkları olayların gerçekten olduğuna inanırlar. Aynı zamanda onlarla etkileşimde bulunabileceklerine inanırlar. 4 yaşına kadar aşina oldukları karakterleri TV’de gördüğünde, onlarla selamlaşır, konuşur, tartışır, giderlerken arkalarından seslenir, ‘’arkadaşım Bob böyle dedi’’ gibi yorumlar yapar. Kahramanlar sorularına, tepkilerine cevap vermediği için küser, iletişimi kesebilir (Dorr, 1986)

 

Aynı zamanda, çocukların büyük çoğunluğu, yine aynı yaşlarda TV, programlarının da gerçek olduğuna inanır. Okul çağındaki çocuklar bunların film olduğuna gerçek kahramanlar olmadığına inanır.

 

Çizgi film kahramanlarının gerçek olmayıp, hayal ürünü olduğunun anlaşılması en az 3 farklı yönde gerçekleşmektedir.

 

• İlk olarak çizgi film karakterleri gerçekte yeryüzünde mevcut değildir. Siz onlarla gerçekte karşılaşmaz, zarar görmezsiniz veya onlarla konuşmazsınız. Bu varoluşçu görüşe göre çizgi film karakterlerinin olmadığı anlaşılır.
• Çizgi film kahramanları, bizim gibi duygu ve düşüncelere sahip değildir, bizim yaptıklarımızı yapamazlar. Onlar, insanlardan farklı bir sosyal sınıfta yer alırlar. Buna Sosyal Yön adı verilir. Bu görüşe göre, çizgi film karakterlerinin gerçek insanlardan psikolojik ve davranışsal açıdan oldukça farklı olduğu anlaşılır.
• Çizgi film kahramanları, birisi tarafında yapılmış veya icat edilmiştir. Onlar çizilmiş ve canlandırılmıştır. Sesleri de bir canlının sesidir. Buna Üretim Yönü adı verilir. Bu görüşe göre, bu kahramanlar insanlar tarafından üretilmiştir.

 

Aileler, çocuklarla olabilirlik ve olasılık hakkında konuşmalıdır.

 

Çocuklara çizgi film kahramanları ile ilgili sorular.


• X seninle karşılaşır mı?
• X’ in insan olduğunu düşünür müsün ?
• X de bizim gibi düşünür mü? Sence
• X çizilerek üretildi. Bu süreçle ilgili bilgi verilmeli. Video gösterisi vb.

 

Yapılan çalışmalarda, çocukların hayvan çizgi kahramanlarını insanlara tercih ettikleri saptanmıştır.


Örneğin Ninja Kaplumbağaları incelendiğinde, bu tür bir çok tercih edilen özelliklere sahiptir. Örneğin insana benzerler, gençtirler, saldırgan faaliyetlerde bulunurlar, esprili cümle kurarlar. Diğer bir değişle Kaplumbağalar, çocuklar açısından çekici özelliklere sahiptir.

 

Çizgi film kahramanları ile çocukların özdeşleşerek onları taklit etmesini önlemek için süreli izletilmemeli, bağımlılık yaratılmamasına özen gösterilmelidir.

 

PSİKOLOG MAKALELERİNE GERİ DÖN