2015 astroloji yorumu

2015 YILI ASTROLOJİ YORUMU

23 Aralık 2014 tarihinden itibaren Satürn Yay burcuna geçti. 20 Aralık 2017'ye dek burada kalacak. Astrolojide Satürn Öğretmen Gezegen olarak anılır. Astroloji haritamızda Satürn hangi konumdaysa bize hayatımızın o alanıyla ilgili sınavlar verir ve zayıf noktalarımızı geliştirmemizi sağlar. İnsanın karakterinde henüz tamamlanmamış eksiklikleri ortaya çıkarır. Kimi zaman kısıtlar, atılımları boşa çıkarır, engeller yaratır. Bunu verdiği dersi öğrenmemiz için yapar. Biz dersi öğrenip sınırlarımızı bilince bu kez Satürn bize hayatımızda istikrar, sağlamlık ve bağımsızlık verir.
Yay burcu ise felsefe, din ve yüksek bilgi edinmeyi içerir. Yüksek öğrenim hayatımız, yurtdışı ile olan ilişkilerimiz, diğer kültürlere karşı tutumu ve merak, hoşgörü ve hümanizm Yay burcunun konuları arasındadır. Uzak yolculuklar, yabancı ülkeleri gezip, görme, kendimizi tanımamız, kendimizi anlama ve gerçekleştirme isteğini yönetir. 23 Aralık 2014'den itibaren Yay burcuna giren Satürn, bizi bu konularla ilgili test edecek. Satürn transiti boyunca, hayatın ilgili alanlarına ciddiyet, sorumluluk ve gerçekçilik getirerek test eder.. Bunu da bize eksiklerimizi ve zayıf yanlarımızı göstererek yapar. Satürn Yay transiti boyunca bize inanış, felsefe, gerçek bilgi arayışı, eğitim gibi konularda sınırlandırmalar getirebilir, kendimizle yüzleşmemizi sağlayabilir.

Yılın ilk yarısında Jüpiter Aslan burcundaki ilerleyişini sürdürecek. 11 Ağustos 2015'ten sonra Jüpiter, Başak'a geçecek. Büyüme, bolluk ve bereket gezegeni Jüpiter, Başak'ta düşük durumdadır.  Ateş grubu Aslan eğlence, sanat, gösteri burcu olduğu için Jüpiter burada parlıyordu, Başak ise daha çok çalışma ve sorumluluklar burcudur. Jüpiter, Başak'a geçince dikkatimizi işe yönelteceğiz. İşle yada hayatta her alanda görevlerimizle ilgili sorumluluklarımız artabilir. Çok çalışacağımız bir sürece girebiliriz.

Merkür geri gittiği zamanlarda haberleşme, iletişim ve yolculuklarla ilgili konularda daha dikkatli olmak gerekir, çünkü yanlış anlaşılmalar yada aksaklıklarla karşılaşılabilir. 2015 yılında Merkür'ün geri gideceği tarihler; 21 Ocak-11 Şubat, 19 Mayıs-12 Haziran ve 17 Eylül-9 Ekim.

Sevgi gezegeni Venüs 2015 yılında 25 Temmuzdan itibaren 1 ay süreyle geri gidecek. Aslan burcunda geri gidecek olan Venüs, sevgimizi ifade etmek, herkesi eşit ve yücegönüllülük ile sevmek için iç gözlem yapmamızı, kendimizi değerlendirmemizi sağlayacak.

2015 yılında da Kuzey Düğüm Terazi Burcunda olmaya devam edecek. 2015'in Aralık ayına kadar Terazi'de kalacak. İlişkiler, ortaklıklar, sanata ve hukuka ilişkin konular gelişime açık olacak. Diplomasi gerektiren, eşitlik, adalet ve denge prensibinin öne çıktığı konular hayatımızda olumlu gelişmeler kaydedilmeye devam edilecek. Bu dönem ego ve benlik duygusu, rekabet ön plana çıkabilir. Bu noktada alçakgönüllü kalmak ve işbirliklerine yatkın olmayı başarmamız çok önem kazanacak. O zaman toplumsal olarak daha huzurlu ve birlik içinde olabiliriz.

Uranüs de Koç burcunda ilerlemeye devam ediyor. Burada hepimizin kalıplaşmış düşünceleri, şartlanmalarımızı yıkarak, zihinlerimizi açıp bizi yeni bilgileri almaya açık hale getiriyor. Her şeyden öte, ‘Kendini bilmek’ artık önem kazanıyor. Özgürleşme arzumuz artıyor. Uranüs teknolojiyi temsil etiği için devrim niteliğinde teknolojik yenilikler göreceğiz. Uranüs’ün ait olduğu burç, Kova burcu arkadaşlığı temsil eder. Bu dönem arkadaşlık en yüceltilmiş haliyle karşımıza çıkıyor, en asil yönüyle – anlayış, işbirliği ve kardeşlik olarak. Sevgi ve arkadaşlığın sahiplenme ya da ego ile hiçbir ilgisi olmayacak. Yeni Çağ’da sevgiye yönelik “sen bana aitsin” fikri sona eriyor. Hayatımızda çıkara dayalı ya da para gibi art niyetle kurulan arkadaşlıklar sona erecek.

Neptün’ün Balık burcundaki uzun yolculuğu sürüyor. Neptün Balık'ta hepimiz için empati yeteneği, şefkat ve merhamet duygularını güçlendiriyor. Neptün Balık burcunun yöneticisidir ve yöneticisi olduğu için bu burçta doğasını belirgin bir biçimde ortaya koyacak demektir. Neptün-Balık kombinasyonu yaratıcı alanda hayal gücümüzü zenginleştiren, bizi egomuzu ve bencilliğimizi aşıp ruhsal konulara, fedakarlığa çok daha fazla yaklaştıran, birlik ve yardımlaşma duygusunu yükselen temalar getirecek. Ruhsal alanda tüm insanlığı çok geliştirecek, bütünleştirecek bu süreç devam ediyor.

Plüton 2015 yılında da Oğlak burcundaki yolcuğuna devam ediyor. Plüton bu burçta olarak, yolsuzluk, manipülasyon, zorbalık ve sömürü sayfasını tamamen temizleyecek. Oğlak burcundaki Plüton kötü, zalim ve adaletsiz dünya düzenini yerle bir edecek. Tabii ki bu birden olmayacak, Oğlak burcunda 2023 yılına kadar kalacak. Oğlak burcundaki Plüton'un nihai amacı çok sağlam bir yapı ve dünya oluşumu olacak. Bunun için bizi değişimden geçirecek olan Plüton, kimi zaman bizi test edecek.

2015 Yılı Burç yorumlarını çok yakında bu sayfada bulabilirsiniz.