Astrolojide Evlerin Anlamları

astroloji_evleri

Astroloji haritamızda evler, hayatımızdaki yaşam alanlarını nasıl ve ne yönde ortaya koyduğumuzu, bu alanların bulunduğu burç ve gezegenine bağlı olarak nelerden etkilendiğini anlatır. Evlerde bulunan gezegenler, o evin konusunu nasıl ortaya koyduğumuzu ve o evle ilgili güçlü yönlerimizi anlatır. Eğer o evde hiç gezegen bulunmuyorsa, yorumlamada evin bulunduğu burca ve yönetici gezegeninin konumuna bakılabilir.
 Astroloji’de 12 adet ev vardır ve 1. ev daima yükselen burcumuzdur. Ev diziliminiz için doğum saatinizi bilmeniz gereklidir. Şimdi evlerin anlamlarına bakalım;

1. Ev

Doğal burcu: Koç

Yöneten gezegen: Mars

Anahtar kelimeleri: Ben, karakter, fiziksel yapı.

 Yükselen burç da denilen 1. ev, daha çok karakterimiz, mizacımız ve fiziksel görüntümüz üzerinde etkilidir.  Kişinin Benlik duygusunu, dış dünyayı nasıl algıladığını ve dış dünyaya kendini nasıl yansıttığını belirler. 1. ev adeta üzerimize giydiğimiz bir giysi gibidir. 1. evimizin bulunduğu burca göre fiziki yapımız da şekillenir.
 Yaşam enerjimiz, davranış tarzımız, alışkanlıklarımız, çocukluk çevremiz, eğitim, kalıtım gibi etkenleri belirler. Bu evde bulunan gezegen kişiliğimizi büyük ölçüde etkiler.

2. Ev

Doğal burcu: Boğa

Yöneten gezegen: Venüs

Anahtar kelimeleri: Para, varlık, kazanç evi.

 Astroloji’de 2. ev sahip olduğumuz maddesel olanakları belirler. Para kazanma ve harcama niteliğimizi bu ev ve burada bulunan gezegen belirler. Sahip olma, konfor, lüks, gelir, ticari yetenekler yada yeteneklerimizi nasıl kazanca dönüştürebileceğimiz bu evden anlaşılır.
2. evdeki gezegenler kişinin para kazanma gücünü, harcamalarını ve ekonomik seçimlerini etkiler.

3. Ev

Doğal Burcu: İkizler

Yöneten gezegen: Merkür

Anahtar kelimeleri: Akıl, iletişim, kardeşler.

 Astroloji haritamızda 3. ev akıl, gündelik hayattaki pratik zeka, iletişim ve yaratıcılık konularını içerir. Haberleşme, kısa seyahatler, kendimizi ifade etme, yazma- konuşma bu evin kalitesi ile ilintilidir. Edebiyat, okuma ve yazma kabiliyeti bu evden gelir. Aynı zamanda yakın çevremizi ve kardeşlerimizi, onlarla ilişkilerimizi anlatır. Düşüncelerimizi aktarabilme, bilgi edinme ve bilgiyi gündelik hayatta kullanabilmeyi sağlar. 3. evdeki gezegenler kişinin konuşmalarını, kendini ifade ediş biçimini,  yakın ilişkilerini ve gündelik hayat akışındaki planlarını etkiler.


4. Ev

Doğal burcu: Yengeç

Yöneten gezegen: Ay

Anahtar kelimeleri: Ev, aile.

 Astrolojide 4. ev kendimize ait yaşam koşullarımızı gösterir. Evimiz, yuvamız, yaşadığımız ortam ve yakın çevremiz yani ailemiz bu evden anlaşılır. 4. ev toprağı ve taşınmaz malları da gösterir. Toprakla, doğayla olan ilişkimiz bu evden anlaşılır.
 Kendimizi nerede duygusal ve zihinsel olarak rahat hissettiğimiz, yuva duygusunu nereden elde ettiğimiz 4. evden belirlenir. Ayrıca ailemiz, çocukluğumuz, annemiz ile olan ilişkilerimiz ve kalıtımsal özellikleri gösterir. Bu evdeki gezegenler kişinin aile yapısı, ev durumu ve kalıtımını belirler.

5. Ev

Doğal burcu: Aslan

Yöneten gezegen: Güneş

Anahtar kelimeleri: Çocuklar, yaratıcılık.

 Astrolojide 5. ev yaratıcılığı gösteren evdir. Kişinin fiziksel ve zihinsel olarak yaratıcılığını nasıl kullandığını belirler. Aynı zamanda çocukları, çocuklarla olan ilişkimizi ve hayattan duyduğumuz neşeyi anlatır. Güzel sanatlara yetenek, hayal gücü ve yatkınlık verir. Bundan başka spora olan ilgimizi gösterir, yaşam enerjimizi verir. Sosyal hayattaki sevilirliğimiz, duygusal ilişkilerimiz ve çevremize neşe yaymamız bu evle ilgilidir. Bu evdeki gezegenler kişinin yaratıcılığını, duygusal ilişkilerini, çocuklarla olan ilişkilerini belirler.


6. Ev

Doğal burcu: Başak

Yöneten gezegen: Merkür

Anahtar kelimeleri: İş hayatı, sağlık.

 Astrolojide 6. ev iş hayatımızı, nasıl bir çalışan olduğumuzu ve iş seçimimizin nasıl olacağını gösterir. Detaylı, sabırlı, ayrıntıları iyi organize ederek çalışma yetilerini verir. Gündelik iş ve sorumluluklarımız bu evden yönetilir.
Toplumu ilgilendiren hizmetler, diğer insanlara servis vermek bu evin niteliklerindendir.
 6. Ev aynı zamanda sağlığımızı da gösterir. Sağlık durumumuz, sağlıklı beslenme, iyi beden ve sağlıklı bir bünye bu evden anlaşılır. Bu evdeki gezegenler kişinin iş seçimini, iş yerindeki ilişkilerini, nasıl bir çalışan olduğunu ve iç disiplin ve sorumluluklarını ele alış biçimini belirler.

7. Ev

Doğal burcu: Terazi

Yöneten gezegen: Venüs
Anahtar kelimeleri: Ortaklık, işbirliği, uyum.

 Astrolojide 7. ev, eşimizi, ortaklıklarımızı gösterir. Toplumsal ilişkilerde işbirliğine yatkınlığımız, uyumlu ve yumuşak başlı olmamız bu evden anlaşılır. Diğer insanlara ilişkilerimizde diplomatik, adaletli, canayakın olmamızı gösterir. 7. evde bulunan burç veya gezegenler, evlilik ilişkimizi, eşimizin nasıl olacağını yada eşten beklentilerimizi, iş ortaklığı yada sosyal ilişkilerimizin kalitesini belirler.

8. Ev

Doğal burcu: Akrep

Yöneten gezegen: Mars, Plüton

Anahtar kelimeleri: Ölüm, yeniden doğum, miras, sezgiler

 Astrolojide 8. ev kişisel serveti anlatan 2. evin karşısındadır ve miras, evlilik yada ortak çalışmalara ait payların ve kazançların evidir. Sekizinci evin konuları arasında, cinsellik, ölüm ve yeniden doğum da vardır. Sezgileri, kişinin kendini dönüştürmesini, ruhsal gelişimi gösterir. Bu evde bulunan gezegenler miras yada ortaklaşa mallardaki kazançları anlatır.

9. Ev

Doğal burcu: Yay

Yöneten gezegen: Jüpiter

Anahtar kelimeleri: Eğitim hayatı, yüksek bilgiler, kendini tanıma.

 Astrolojide 9. ev felsefe, din ve yüksek bilgi edinmeyi içerir. Yüksek öğrenim hayatımız, yurtdışı ile olan ilişkilerimiz, diğer kültürlere karşı tutumu ve merak, hoşgörü ve hümanizm bu evden yönetilir. Uzak yolculuklar, yabancı ülkeleri gezip, görme 9. evin konularıdır.     Kendimizi tanımamız, kendimizi anlama ve gerçekleştirme isteğini gösterir. Tanrısal gücü nasıl algıladığımız bu evdeki gezegenlerle belirlenir. Ayrıca bu evdeki gezegenler yurtdışı bağlantıları ve yüksek öğrenimdeki başarımızı da anlatır.

10. Ev

Doğal burcu: Oğlak

Yöneten gezegen: Satürn

Anahtar kelimeleri: Kariyer, sosyal tanınma, ün.

 Astrolojide 10. ev kişinin kariyer alanını ve toplumsal saygınlık ve tanınmışlığını gösterir. Organizasyon, yönetim ve iktidar evidir. Kişinin organizasyon ve liderlik kapasitesini belirler. Aynı zamanda gelecek ile ilgili hedeflerimizi, ulaşmak istediğimiz seviyeyi ve kariyer yapabilme, iş kurabilme kapasitemizi gösterir. Hangi alanda kariyer yapabileceğimiz bu evden anlaşılabilir. Bu evdeki gezegenler kişinin özel ve iş hayatı arasındaki uyumu, yöneticilik niteliklerini ve hayatta nasıl tanınacağını belirler.

11. Ev

Doğal burcu: Kova

Yöneten gezegeni: Uranüs ve Satürn

Anahtar kelimeleri: Arkadaşlık, kolektiflik

 Astrolojide 11. ev, grup çalışmalarını, kişinin kolektifliğini, grup içinde yer alma, arkadaş olma kapasitesini belirler. Arkadaş edinebilme, dostlukları sürdürebilme, sosyalleşme ve sosyal aktiviteleri bu ev anlatır. Bireysel çıkarları aşıp, grup yada tüm insanlık yararına çalışmak, hümanizm 11. evin konusudur. Umutlar, sosyal olaylar, arkadaşlıklar, sosyal değerler, sosyal aktiviteler bu evi tanımlayan kelimelerdir. 11. evdeki gezegenler kişinin arkadaş ve gruplarla olan ilişkilerini belirler.

12. Ev

Doğal Burcu: Balık

Yöneten gezegen: Jüpiter, Neptün

Anahtar kelimeleri: İçdünyamız, meditasyon

Astrolojide 12. ev kişinin iç dünyasını ve ruhsal durumunu anlatır. Sezgiler, hayalgücü, bilinçötesi ile ve Tanrısal güç ile bağlantıyı gösterir. Geçmiş, kendine acımayı yada ruhsal sıkıntıları anlatabileceği gibi, tam tersine egoyu aşıp, evrensel sevgiye ve yüksek ruhani niteliklere ulaşabilmeyi de anlatır. Gizli kalmış konuları, olayları, gizli düşmanlıkları içinde barındırır. Fedakarlık, empati ve ince sezgi yeteneği bu evle bağlantılıdır. 12. ev kişiyi aydınlanmaya ulaştıran son evdir. Meditasyona yatkınlık verir. Bu evdeki gezegenler kişinin kendi iç dünyası ile ilişki kurma biçimini etkiler.

Ay Burcunuzu Öğrenin

Yükselen Burç