Vedik Astrolojinin Anlamı

Vedik astrolojiVedik horoskoplar Hint astrolojisinin parçasıdır ve astrolojinin en güvenilir türlerinden biri sayılır. Kişiliğiniz ve gerçek siz, doğduğunuz tam yer ve anla bağlantılı olan gezegenlerin konumuna göre belirlenir. Gelecekle ilgili tahminlerde ise gezegenin gelecekteki ve şu anki konumları sizin doğum haritanızdakilerle kıyaslanır. Vedik horoskoplar 4000 küsür senedir yaygın olarak kullanılmaktadır.

 

Vedik astroloji nakshatraları kullanır, özellikle de hayatınızın ilişkiler boyutunu ele alırken bu çok yararlıdır.

 

Batı astrolojisinde kullanılan 12 burç yerine Vedik horoskoplar ve astroloji 27 ay arketipine yoğunlaşır

 

Vedik horoskopler bizi etkileyen evrensel güçlerle kendi hayat yolumuzun uyumlu hale gelmesine yardımcı olabilir. Kendimizin daha farkında, daha mutlu ve huzurlu yaşamamız amacıyla kullanılır.

 

Çoğu vedik horoskop profesyonel ve saygın Vedik astrologları tarafından hazırlanır. Hindistan’da din adamları, doktorlar ve toplumda önemli konumda olan pek çok kişi günlük hayatlarında Vedik astrolojiye güvenir ve ondan faydalanırlar. Yeni bir iş başlatırken, evlilik tarihlerinin belirlenmesinde, önemli seyahatler ve ilişkilerle ilgili olarak ve pek çok diğer konuda astroloji doğru yolu gösterebilir ve görevlerinizi yerine getirmenize yardımcı olabilir.

 

Vedik horoskoplar hayatınızın her alanına netlik katar, derin anlamı olan pek çok şeyi size gösterir, pek çok fırsatı yakalamanızı sağlar ve karşılaştığınız zorlukların üstesinden gelmenize yardım eder.

 

Vedik horoskoplar herhangi bir sorunu önceden önlemenize de yardım edebilir. Vedik astrolojide haritalara Janma Kundali denir. Bu haritalar, hayatınıza başlangıç yaptığınız anı ve hayat boyunca karşılaşabileceğiniz avantaj ve dezavantajları temsil ederler.

 

Evlerin türü ve sınıflandırılması

 

12 ev, ya da Bhavalar, pek çok grupta sınıflandırılır:

 

•Dharma evleri

1, 5 ve 9. Evler

Bu evler bir kişinin görev duygusu, hayattaki misyonu, ruhun evriminde ne şekilde ilerlediği, hayat felsefesi, inanç, ruhaniyet, farklı inanç türleri, ruhani öğretmenler ve öğrenim, dürüstlük ve ahlaki değerlerle ilgilidir.

Bir insanın doğru davranışı takip etmesinin ya da görevlerini yerine getirmesinin, geçmişten gelen iyi etkiler sayesinde mümkün olduğuna ve bunların da kişiye “iyi şans” getirdiğine inanıldığı için bu evler en hayırlı evler sayılır.

Geçmişten gelen iyi karmayı ve bunun şu anki hayatı nasıl etkilediğini gösterir.

Bu evlerde yer alan gezegenler ve yönettikleri evler güçlenmeye ve kişiye olumlu etki etmeye yatkındır. Bu bilgiler ayrıca kişinin ruhani olarak yaşamında ne şekilde ilerlediğini gösterir ve ilerisi için iyi karma yaratır.

 

•Artha evleri

2, 6 ve 10. Evler

Artha, hayatın maddi ve fiziksel desteğiyle ilgilidir.

Refah, zenginlik, iş, materyal başarı ve şöhret yönettiği ana konulardır.

İkinci ev çoğunlukla refah, ailenin zenginliği ya da çaba sarf etmeden elde edilen zenginlikle ilgilidir.

Altıncı ev, kişinin çaba sarf ederek ihtiyacı olan şeyleri elde etmesini, hayattaki olası engelleri ve onları aşma kapasitesini temsil eder.

Onuncu ev kariyerdeki başarıyı, kişinin toplumdaki konumunu ve şöhretini temsil eder.

 

•Kama evleri

3, 7 ve 11. Evler

Arzuları ve onları başarma olasılığını temsil eder.

Üçüncü ev genelde kişisel hırslar ve isteklerle ilgilidir.

Yedinci ev cinsel arzuyu, karşı cinse duyulan ilgiyi ve yakın ilişkiler ve ortaklıklar kurma arzusunu temsil eder.

Onbirinci ev para ve istenilen eşyaları elde etme arzusunu temsil eder. Arkadaşlıktan ve sosyal ilişkilerden neşe duyma arzusuyla da ilgilidir.

 

•Moksha evleri

4, 8 ve 12. Evler

Materyal sınırlamalardan, karmanın yarattıklarından ve bağımlılıktan kurtulmakla ilgilidir.

Hayattaki en yüksek hedef moksha yani özgürlüktür. Ruhun geldiği yere geri dönmesi, mutlak aydınlanma ve özgürlüğü elde etmesi.

Bu da materyal dünyadan bağımsızlaşmayı ve onu bırakmayı, ruhani farkındalıkla tamamen birleşme fikrine yoğunlaşmayı gerektirir.

Dördüncü ev kişinin kendisini adadığı yol ile ilgilidir. Kalbin teslim olması (kalp çakrasının açılması) ve kişinin duygularını Tanrı’ya ve kozmik sevgi deneyimine teslim etmesi ile ilgilidir.

Sekizinci ev ruhani cehaletin yok olması ve evvelden gelen “papalar” ya da kötü karmalardan arınarak,  kişide kendisini kontrol etme kapasitesinin yerleşmesi, aklının efendisi olması ve ölümü alt etmesini sağlayan Kundalini enerjisinin uyandırılması ile ilgilidir.

Onikinci ev egonun ve bireysellik hissinin tamamen Tanrı’ya teslim edilmesi, materyal eşyalardan bağımsız olunması ile ilgilidir. Bu, feragat etme, inziva, münzevilik ya da teslimiyet ile ilgilidir.

 

•Kendra evleri

1, 4, 7 ve 10. Evler. Ayrıca açılı evler olarak da bilinirler.

Genel olarak doğum haritasının ve yaşamın gücünü gösterirler. İstenilen amaçlara ulaşma kapasitesi verirler.

Bu evlerdeki gezegenler güçlüdür ve enerjilerini tam olarak ifade etme kapasitesine sahiptir.

Burada yer alan faydalı gezegenler kişiye çok destek olur, yaşamın uzunluğuna ve başarısına katkıda bulunur fakat zararlı olanlar pek çok zorluk yaratabilir.

Onuncu ev en güçlü olandır ve buradaki gezegenler tüm haritaya hükmederler. Yaşam ve kişilik üzerindeki etkileri yükselen gezegeninkinden çok daha fazla olabilir.

 

•Trikona evleri

1, 5, 9. Evler. Üçgen evler olarak da bilinir.

Dharma evlerine denk düşerler ve talih, başarı, bilgelik ve bilgi evleridir. Bu evlerdeki gezegenler yücelirler ve burada yer alan olumlu gezegenler, geçmişteki ve şu anki iyi eylemler ve ahlaki yapı sayesinde iyi talih ve iyi fırsatlar getirirler.

 

•Upachaya evleri

3, 6, 10 ve 11. Evler. Ya da “büyüme evleri”

Bu evlerdeki gezegenler zaman içinde büyümeye ve iyileşmeye meyillidir.

Burada yer alan zararlı gezegenler (özellikle 3, 6 ve 11. Evlerde) hayatta karşılaşılan her türlü zorluğu aşmada çok yardım ederler.

 

•Dushtana evleri

6, 8 ve 12. Evler. Sıkıntı ya da zorluk evleri olarak da bilinirler.

Üçüncü ev de dushtana sayılabilir, fakat daha hafif bir etkiyle.

Bu evler materyal refah ve iyilik açısından olumsuz olup, buralarda yer alan gezegenler ile onların yönettikleri evler, kişinin sıkıntı yaşamasına ve kendisini engellenmiş hissetmesine yol açabilirler.

Bu evlerde yer alan gezegenlerin temsil ettikleri kişiler ya da organlar sıkıntı kaynağı olabilir.

Burada yer alan gezegenler yüceltiliyorsa ya da kendi evindeyse o zaman yararlıdır ve sıkıntıya direnç gösterme, onu aşma ve zorlukların üstesinden gelme kapasitesini verirler.

Altıncı ev engeller, hastalıklar, kazalar, düşmanlar ve borç ile ilgilidir.

Sekizinci ev engellenme, ölüm, karanlık ya da depresyon ile ilgilidir.

Onikinci ev kayıplar, ayrılık ya da sonlarla ilgilidir.

Buna rağmen sözkonusu evler ruhani büyüme açısından önemlidir ve güçlü olmaları, iyi konumlarda yerleşik olmaları halinde Yoga yapma kapasitesini ve sıkıntıdan kurtulabilmeyi temsil ederler.

 

•Panapara evleri

2, 5, 8 ve 11. Evler. 

Bu evler, sabit burçlarla aynı anlamı taşırlar ve istikrar, koruma, gelir ve materyal güvenlikle ilgilidir.

Bu evlerde yer alan gezegenler orta güçtedir.

Sekizinci ev miras ya da vasiyet yoluyla gelen zenginliği ifade edebilir fakat aynı zamanda bir dushtana evidir, olumsuz sonuçlar da getirebilir.

 

•Apoklima evleri

3, 6, 9 ve 12. Evler.

Bu evlerde yer alan gezegenlerin zayıf ya da güçsüz oldukları düşünülür.

Anlam olarak ikili burçlara denk düşerler.

Aralarında en iyisi, aynı zamanda bir dharma evi olan ve misafir ettiği gezgenler güçlü olup şans getiren bir ev olan dokuzuncu evdir.

Onikinci ev en zayıf olandır ve buradaki gezegenler, somut boyutta enerjilerini ifade etmekte zorlanırlar. Fakat bu gezegenler ruhani gelişim açısından yararlı olabilirler.

 

•Maraka evleri

2 ve 7. Evler.

Ölüm ya da hastalık yaratabilme etkileri açısından zararlı evler olarak da bilinirler.

Kişinin vefatı genelde Maha Dasha ya da Antar Dasha sırasında ve/veya bu evlerde yer alan ya da onlarla bağlantılı bir gezegenin – evlerin yöneticisinin transiti sırasında gerçekleşir.

8, 12 ve 3. Evlerin yöneticisi ya da bu evlerde bulunan gezegenler de sonlara yol açabilir.

 

Ayrıca bakınız:

Vedik Astrolojide Evlerin Anlamları

Vedik Astroloji Yorumu