Vedik Astrolojide Evlerin Anlamları

Vedik astrolojide evlerin dizilişi aşagIdaki şekildeki gibi gösterilir ve bu diziliş sabittir.

 

Houses in Vedic astrology

 

Vücutla ilişkili olarak evlerin anlamları genellikle zodyaktaki burçların anlamlarına denktir. Ne zaman vücudumuzun herhangi bir parçası ile ilgili bir durumu gözden geçirmek istersek, sözkonusu ev ve aynı evin burcu da gözden geçirilmelidir. Evlere yönelik sorunlar vücudumuzun onunla alakalı yerlerinde hastalıklara sebep olabilir.

 

1.ev

Kişiyi, kişinin yaradılışını,ve sağlık durumunu, yaşama gücünü,yaşam uzunluğunu,mutluluğunu, karakterini, dış görünümünü, refahını,hayattaki genel konumunu, itibar ve konumunu, arzularını sembolize eder. Vücuttaki bölümleri - tenrengi, baş, (kaftası ve alın) ve beyin, saç, hipofiz bezi vb... Örneğin 1. evin zayıf olması ve/veya 1. eve kötü etkiler veya yöneticisi zayıf konumda ise başağrısına, zihinsel gerginliğe, felç, başdönmesine, yaralanma, yara izlerine, içsalgı bezlerinin düzensiz çalışmasına, akli dengesizliğe, beyin humması, aptallığa, burun kanamsına vb..eğilim verebilir. Güçlü bir Güneş ve Mars, yönetici olarak yaşam gücü ve enerjisi için koruyucu bir örtü olarak yardımcı olur.

 

II.ev

Zenginliği, aileyi, geçimi, beslenmeyi, erkek çocuğu, yüksek eğitimi, mesleki konumu, eşi, ikinci evliliği, evliliğin sürekliliğini, kıymetli taş ve metallere sahip olmayı, nakit parayı, kazanma kapasitesini, finansal durumu, talihi, başarıyı, taşınabilir malları, konuşmayı, vizyonu sembolize eder. Vücut taki kısımları: yüz ve uzuvları (burun, gırtlak, dudak, dil, dişler ve gözler, özellikle sağ göz.) yüz kemikleri, boynun üst kısmı ve kemikleri, yemek borusu, gırtlak, beyincik, nefes borusu, boyun bölgesi, boyun kemikleri, bademcikler vs...Örneğin2. Evdeki zayıflık ve/veya 2. eve Ya da yöneticisine kötü etkiler hazımsızlığa, konuşmada , dişetleri, gırtlak, boyun, gözler ve dişlerde bozukluklara sebep olabilir.vs...ve genel olarak toplar damarlardaki zayıflıktan kaynaklanan hastalıklar. Konuşmanın yöneticisi olarak güçlü bir Merkür koruyucu bir örtü olarak yardımcı olur.

 

III.ev

Küçük kız ve erkek kardeşleri, komşuları, cesareti,fiziksel gücü, sporu, girişkenliği, girişimci tabiatı, algılama ve öğrenme gücünü, iletişimi, kısa seyahatleri, ruhani tekniklere başlayabilmeyi, yazma ve iletişim kurma kapasitesini sembolize eder. Vücuttaki bölümleri- boynun alt kısmı, omuzlar, kollar ve kulaklar (özellikler sağ) eller, omuzlar ve köprücük kemikleri, tiroid bezi, solunum ve sinir sistemi vs...Örneğin 3. evdeki zayıflık ve/ veya 3. eve kötü etkiler veya yöneticisi solunum kanalında zayıflığa, tiroid bozukluklarına, sinir sisteminde dengesizliğe, depresyon sonucu kısmı felce, kekemeliğe, omuz ağrılarına, köprücük kemiği bölgesinde kırılmalara, kısmi sağırlığa, solunum hastalıklarına, astım, tüberküloz vs.. sebep olabilir. İletişim kapasitesinin yöneticisi olduğu için güçlü bir Merkür koruyucu bir örtü olarak yardımcı olur.

 

IV.Ev

Anneyi, mutluluğu, yetiştirilişi, akrabaları, arkadaşları, temel eğitimi, araç ve vasıtaları, iç huzuru, aklı, zihin huzurunu, ruhani yaşamı (Atma) , özgüveni, erdemli davranışları, komfor ve lüksü, doğduğumuz ülkeyi, taşınmaz malları, gayrimenküller, arazi, kuyu ve gölcükleri, ev ve malvarlığını sembolize eder. Vücuttaki bölümleri- göğüs kafesi, kalp, göğüs, akciğerler. Örneğin 4. evin zayıf olması ve/veya 4. eve Ya da yöneticisine kötü etkiler kalp damarlarında sorunlara, göğüslerde, kalpte ve epigastrik bölgede fiziksel rahatsızlıklara, akciğer bozukluklarına, zihinsel bozukluklara, deliliğe, kan dolaşımı sistemi ile bağlantılı problemlere yolaçabilir. Annenin yöneticisi olarak güçlü bir Ay, komforun yöneticisi olan Venüs ve Taşınmaz malların yöneticisi Mars koruyucu bir örtü olarak yardımcı olur.

 

V.Ev

Zekayı, duyguları, sezgi ve ayırdediciliği, Entelektüel ve mental yetenekleri,hafızayı, yaratıcı zekayı, duygusal mutluluğu, sevgi, romantizmi, spekülatif yatırımlardan kazancı, organizasyon kabiliyetini, başarıyı, nesil, çocukları, bilgiyi ve bilgeliği, yüksek eğitim/ öğretimi, sosyal hayatı, eğilimleri, ruhani arayışı, mürit veISHTA Devata, mantra ve yantraları, tılsım, hayattaki yetenek ve hünerlerimizi, geleceği ve kavramayı sembolize eder. Vücuttaki bölümleri- karnın üst kısmı, karın, karaciğer, safra kesesi, pankreas, dalak, kolon, diafram, omurga, omurilik, hamilelik vs...Örneğin5. Evin zayıf olması ve/ veya 5. eve ya da yöneticisine kötü etkiler şeker hastalığına,ülsere, kansızlığa, mide ağrısına, safrakesesi taşına, asite, omurilik bozukluklarına, hazımsızlık ve ishale, kalp problemlerine sebep olabilir. Sindirimin- vücudun besleyici etmeni olarak güçlü bir Güneş koruyucu bir örtü olarak yardımcı olur.

 

VI.Ev

Münakaşaları, hastalık ve yaralanmaları, borçları, düşmanlıkları, muhalifleri, rakipleri, hırsızları, korkuları, şüpheleri, endişeleri, zaafları, zayıflıkları, finansal durumu, dayıyı, hizmeti, iyi sağlığı, hırsızlıktan kaynaklanan kayıplara karşı korunmayı, ateş ve aldatmayı, yanlış anlaşılmaları, yüzleştirmeleri, davaları temsil eder. Vücuttaki bölümleri, bel, göbek, karnın alt kısmı, böbrekler, ince bağırsak, kalın bağırsağın üst kısmı, bağırsak fonksiyonları, apandist vs...Örneğin, 6. evin zayıf olması ve/veya 6. eve Ya da onun yöneticisine yönelik sorunlar apandist problemlerine, zehirlenmelere, koliğe, kabızlığa, fıtık, kanda üreye, psikiyatrik sorunlara, bitkinlik ve sinir krizine neden olabilir. Diğer bir deyişle sağlık, finansal durum, düşmanlıkları doğurabilecek pozisyonlar bu evle ilişkilendirilir. Güçlü bir Merkür ve Mars yönetici gezegenler olarak sağlık için koruyucu bir örtü olarak yardımcı olur.

 

VII. Ev

Uzun süreli ilişkileri, yasal bağları, eşi, yaşamdaki Ya da işteki partnerimizi, yaşama gücümüzü, cinsel gücü, doğurganlığı, tutkuyu, canayakın mizacı, yetişkinliği, ahlaki davranışları, zevkleri, komforu ve yabancı ülkelerde yaşamayı, aşk ilişkilerinde başarıyı, evlilik hayatını, ev dışını, seyahati, ticaret ve işi, gelişmeyi temsil eder. Vücuttaki yerleri, pelvis kemeri, bel bölgesi, mesane, kalın bağırsağın alt kısmı, yumurtalık, rahim, dölyatağı, testisler, prostat vs.. gibi içteki cinsel organlar. Örneğin 7. evin zayıf olması ve/ veya 7. eve Ya da onun yöneticisine yönelik sorunlar zührevi hastalıklara, romatizmaya, gut hastalığına, üriner problemlere, iktidarsızlığa, kısırlığa, böbrek sorunlarına neden olabilir. Güçlü bir Venüs yönetici gezegen olarak evlilik ilişkisi için koruyucu bir örtü olarak yardımcı olur.

 

VIII. Ev

Uzun yaşamı, araştırmayı, mistik bilimlere duyulan ilgiyi, esrarengizi, MOKŞA, içsel ve dışsal değişimi, geçmiş ve gelecek olayları, mirası, ölümü, istek ve vasiyeti, sigortayı, kolay kazançları, evlilik bağını, yaralanabilirliği, korkuyu, kazaları, engellemeleri, davaları, iflası, hırsızlığı, kayıpları, talihsizlikleri, gözden düşmeyi ve hayalkırıklıklarını temsil eder. Vücuttaki yerleri - erbezleri ve anüs, cinsel organlar, boşaltım organları, leğen kemiği. Örneğin 8. evin zayıf olaması ve/veya 8. eve yada onun yöneticisine yönelik sorunlar cilt çatlaklarına, iktidarsızlığa, basura, üriner enfeksiyonlara, çıbana, kronik hastalıklara vs.. neden olabilir. Güçlü bir Satürn yönetici gezegen olarak uzun yaşam için koruyucu bir örtü olarak yardımcı olur.

 

IX. Ev

Babayı, öğretmeni, ruhsal ogrenmeyi, ruhsal eğilimleri, sezgileri, hayırseverligi, iyi ahlakı, vazifeyi, gecmis yasamın temeli üstündeki kaderi ve ortaya çıkan mutluluğu, meditasyonu, yabancı yerlere yolculukları, kısa zamanlı uzak seyahatleri ve yabancı ülkelerdeki yaşamı, yabancı ülkelerde eğitimi, saygınlığı, şansı, genel kısmeti, ani ve beklenmedik kazanımları, dini, hac yolculuklarını, felsefeyi, hukuku, tıbbı, tedavi etmeyi, geçmişi vs. temsil eder ve vücuttaki yerleri- uyluklar, sol bacak, uyluk kemikleri, kemik ilikleri, kalçalar, kalça eklemleri ve atardamar sistemidir. Örneğin dokuzuncu evin zayıf olmasi ve/ya da dokuzuncu eve veya onun yöneticine yönelik sorunlar anemiye, yetersiz kan üretimine, talasemiye, lösemiye, yüksek ateşe, şekere, romatizmaya ve kalça ve baldırlarda sorunlara vs. karşı savunmasızlığa yol açar. Güçlü bir Jüpiter, yönetici gezegen olarak, genel kısmet için, ve güçlü bir Güneş, yönetici gezegen olarak, baba icin koruyucu bir örtü olarak yardımcı olur.

 

X. Ev

Uzmanlık alanını, kariyeri, mesleği, terfiyi, geçim yolunu, gücü, ünü, sosyal itibarı, statüyü, pozisyonu, onuru, yaşamdaki karmayı, karakteri, otoriteyi, devleti, iş vereni, yurtdışı yaşamını, hırsı, sonraki doğumu, erkek çocuklardan gelen mutluluğu, borçlari temsil eder ve vücuttaki yerleri- dizler ve dizkapakları, eklemler ve kemikler. Örneğin onuncu evin zayıf olması ve/ya da onuncu eve ve onun yöneticine yönelik sorunlar kireçlenmeye, kemik kırıklarına, eklem iltahaplarına, genel zayıflığa, cilt hastalıkları ve alerjilere, fiziksel zayıflığa vs. karşı savunmasızlığa yol açar. Güçlü bir Güneş, yönetici gezegen olarak organizasyonel kapasite icin koruyucu bir örtü gibi destek olur.

 

XI. Ev

Geliri, mal mülkü, kazanımları, elde edilen karı, arkadaşları, abi ya da ablayı, umutları ve emelleri ve onların gercekleşmesini , vs. temsil eder ve vücuttaki yerleri baldırlar- ayak bilekleri, kaval kemiği, sağ bacak, sol kulak ve sol kol. Örnegin, on birinci evin zayıf olması ve/ya da on birinci eve veya onun yöneticine yönelik sıkıntılar dolaşım sorunlarına, bacakların alt kısımlarındaki kırılmalara, bacaklardaki ağrılara, kan üretimi yetersizliği sorunlarına, bacakta kansere karşı savunmasızlığa yol açar. Kuvvetli bir Satürn, yönetici gezegen olarak kolay kazanım yolları için koruyucu bir örtü gibi yardımcı olur

 

XII. Ev

Masrafları, zararları, hayır için yapılan harcamaları, yaşamın sonunu, sürgünü, yabancı topraklardaki yaşamı, yaşamdaki engelleri, aileden ayrılmayı, kötü yollara gitmeyi, inzivaya çekilmeyi, deneyüstülüğü, aydınlanmayı, gözlerden uzak yerleri, hapsedilmeyi, uzun süre hastanede kalmayı, yatak zevklerini, uyku sesini ve hastanede, barınaklarda, hapishanede , askeri bölgelerde ya da manastırda çalışmak gibi geri plandaki işleri temsil eder ve vücuttaki yerleri – sol göz, lenfatik sistem ve ayaklar. Örneğin on ikinci evin zayıf olmasi ve/ya da on ikinci eve veya onun yöneticine yönelik sıkıntılar, bu evin yönettiği vücut bölgelerinde sorunlar yaşanmasına sebep olur, uyku bozuklukları ve bağışıklık sistemi zayıflığı. Güçlü bir Ay, yönetici gezegen olarak bağışıklık sistemi ve akıl sağlığı icin ve güçlü bir Venüs yönetici gezegen olarak mutlu evlilik ilişkisi ve konforları icin koruyucu bir örtü gibi destek olur. On ikinci evdeki gezegenler yabancı topraklara ve uzak yollara gitme eğilimi verir.