Nümeroloji'de Sayıların Anlamları

numeroloji
Bir : Bir öncelikle güçlü irade, pozitiflik, saf enerjiyi ele alır. Bir numara yeni başlangıçları ve saflığı yansıtır. Bir numaranın sembolik anlamı, Bir`in her iki tür eylemi temsil ettiğini anladığımızda daha iyi anlaşılır : fiziksel ve zihinsel. Bu, Bir`in yani başlangıçlar için önceliği ile birleştirildiğinde, biz Birler`in hayatlarımızda doğal güçlerimizi ortaya koymak, harekete geçmek ve yeni bir girişim başlatmak için tekrarladığını görmeye başlarız. Bir bizi eylemimizin  ödüllendirileceği konusunda cesaretlendirir.
İki : İki numaranın sembolik anlamı nezaket, denge, incelik, eşitlik ve ikiliktir. İki sayısı muhakemenin sessiz gücünü ve planlamanın gereksimini yansıtır. İki, bizim seçim yapabilmemize  işaret eder. İki numaranın ruhani anlamı ayrıca diğerleriyle yapılan mübadele, ortaklıklar (hem uyum içinde hem de rekabette) ve haberleşmeyi ele alır. İki bizi tereddütsüz olmaya teşvik eder, aynı görüşte olmaya ve aynı idealleri taşımakta birleşmeye davet eder. İki bizden muhakememizin doğal akışının ruhlarımız için en iyi olanı yapması için çaba sarfetmemizi ister.
Üç : Üç sayısının ruhani anlamı sihir, önsezi , verimlilik ve faydayı ele alır. Üç sayısı ifade, çok yönlülük ve yaratıcılığın saf neşesini davet eder. Üç ayrıca Geçmiş, Şimdiki zaman ve Geleceği temsil ettiği için bir zaman belirleyicisidir. Ardışık Üçler hayatınızda kendinizi yaratıcı bir şekilde ifade etme gereksiminizi sembolize edebilir ya da sizin şimdiki yönünüzü geçmiş olaylara ve gelecek hedeflerine ilişkin olarak değerlendirebilir. Üç ayrıca umut verici yeni maceraları ve yardıma ihtiyaç duyduğunuz diğerlerinden  işbirliği güvencesini de temsil edebilir. Üç çoğu girişimde genellikle ödül ve başarıyı simgeler.
Dört : Dört numaranın sembolik anlamı istikrara değinir ve her şeyin belli bir temele dayanan doğasına başvurur. Dört mevsim,  dört istikamet, dört elementi dikkate alır, tüm bu çok şaşırtıcı şekilde güçlü özellikler Dört`ün güzel kare paketinde yer alırlar. Dört, güvenilirlik, sakinlik, ve evi temsil eder. Dört`ün hayatınızda tekrarlanması kendi köklerinize dönüş, kendinizi ortaya koyma ve hatta kendinizi “sıkıca yerleştirmek” gereksinimini ifade eder. Dörtler ayrıca sebat ve dayanma gücünü belirtir.
Beş : Beş numaranın ruhani anlamı seyahat, macera ve hareketi ele alır. Bu niteliklerle gelen önemlerle, Beşler ayrıca istikrarsızlık ve öngörülemezliği ve köklü değişimleri de taşır. Beş`in ruhani anlamı dikkatimizi hayatın harikalarına çeker ve her yanımızdaki kaos algısını anlayışla karşılayabilmemiz gerektiğine işaret eder. Beş`in sert vibrasyonları vardır : ilkel ve değişken. Beş hayatınızda ortaya çıkmaya devam ettiğinde belirli bir hareket için hazır olun, bir yolculuk gibi. Hatırlayın, seyahatlerin hepsinin mutlaka fiziksel olarak yapılması gerekmez. Bazı en iyi yolculuklar zihin ve ruha yönelik yapılır.
Altı : Altı numaranın arkasındaki sembolizm bir göstergedir. Yöneticisi Venüs olarak, Altı rakamı uyum, denge, içtenlik, sevgi ve doğruluğu temsil eder. Altı doğallıkla bizim için sakin, gözler önüne serilen şekilde çözümler gösterir.  Biz hassas konularla ilgilenirken hassas diplomasiye ihtiyaç duyduğumuzda Altı`dan yardım isteriz. Altı sayısının ruhani anlamı aydınlanmadan bahseder;  özellikle bizim ruhani ve zihinsel dengeye gereksinim duyduğumuz alanlarda yolumuzu “aydınlatır”. Altılar bizi şefkat vermek ve bir durumda bilinçli olarak affediciliği seçmemizi işaret eder.
Yedi : Yediler, üçler gibi sihirli güçlerle ilgilenir. Yediler sihrin olağandışı, bilimsel taraflarını ele alır. Bilimsel etkinliklerin temsilcisi, esrarengizlik ve gizli anlamlar için odaklanmış araştırma. Yedi, bilinçli düşünce ve farkındalığın kullanılması yoluyla hayal gücünün etkinleştirilmesi ve yaşamlarımızda sonuçların elde edilmesiyle ilgilenir. Satürn tarafından yönetilen, Yedi uygulanamaz hayali temsil edebilir fakat Yedi`nin niteliklerinin daha derin anlayışıyla, siz oldukça ustaca onun sihirsel vibrasyonlarını kendi yararınıza çevirerek kullanabilirsiniz.
Sekiz : Sekiz numarasını destekleyen sembolizm çoğunlukla iş, başarı ve zenginliği ele alır. Bu, Sekiz`in devam etme, tekrar etme ve döngüyü temsil etmesinden dolayıdır. Böyle olaylar, azimli kararlılık ve tekrar etme nedeniyle başarının kolayca elde edildiği alanlarda görülür. Ayrıca, iş ve zenginlik konuları çoğunlukla göstergenin yerine getirildiği döngüye dayanır. Kartopu örneği gibidir : Yuvarlandıkça her dönüşte büyür ve büyür. Sekiz bu tür bir hareket gücünü temsil eder.
Dokuz : Dokuz numaranın ruhani anlamı bizi bu sayı dizisinde en yüksek vibrasyonal frekansa getirmesidir. Dokuz ulaşma, tatminkarlık, tamamlama ve olaylarımızda etki kazanmak için bizim başarımız. Dokuz sayısının ruhani anlamı entellektüel güç, yaratıcılık, durumlar ve olaylar üzerinde etki. Dokuz bizden kendi öz niteliklerimizi fark etmemizi ve pozitif, etkili bir farklılık yaratabilmek için bu yetenekleri dünyaya yaymamızı rica ediyor.
Onbir : Onbir sayısının anlamı oldukça çeşitli. Onbir sayısı numerolojinin “temel” sayısı çünkü aynı rakamdan oluşmuş çift basamaklı bir sayı. Böyle olduğunda- asıl sayının vibrasyonal frekansı güç olarak iki kat artıyor. Bu, 1 Numaranın özelliklerinin ikiye katlanması anlamına geliyor.
Yirmi İki: Usta, rüyaların açıkça belirtisi, antik bilgelik, aydınlanma, doğanın gücü, gelecek, evrim, teknoloji, Evrensel Sevgi, Tanrı, ceza, kurtarılma, sevgi, savaş, lider, Evren, kişisel güç, karizma, hizmet, Tanrısal hayal, idealist, açık sözlü, hayalperest, hükümet, Evrensel dönüşüm, hayırseverlik, sağduyu, pratiklik.