SAHAJA YOGA FAYDALARI - BİLİMSEL ARAŞTIRMA

 

Yoga insanoğlu tarafından binlerce senedir tanınmakta ve kişiyi, sağlığı, yaratıcılığı, ruh hali açısından ve diğer birçok yönden çok derin, olumlu bir şekilde etkilediği inanılmaktadır. Birçok mucizevi hikayeler vardır and bu hikayeler eski zamanlardan gelen mucizeler olduğundan şu ana kadar bilimsel açıdan ispatlanmaları mümkün olamadı.

Sahaja Yoga 20ci asırda keşfedilmiş olup, yoga tarihinde ilk defa faydalarını bilimsel açıdan ispatlamak mümkün olmuştur. Gerçektende Sahaja Yoga konusunda nörofizyoloji, sosyoloji ve hatta kimya ve tarım ile ilgili birçok araştırma yapılmıştır. Bu araştırmalar bilimsel olarak Sahaja Yoga’nın olumlu etkilerini ispatlamakta ve bunlar kişisel olarak olarak tüm Sahaja Yoga’yı pratik edenler tarafından bildirilmektedir. Araştırmalar başta Hindistan, Avustralya, Rusya olmak üzere çeşitli ülkelerde yapılmıştır.

Aşağıda bu araştırmaların özet açıklamaları bilgilerinize sunulmuş olup arzu edenler tüm bilimsel yayım metnine sayfanın sonunda bağlantılarını bulacağınız internet adreslerine girerek ulaşabilir.

Modern tıbbın ortaya çıkardığı bazı görüşlerin yogilerce binlerce sene evvel bilindiğini gösteren genel etütü de okumak isteyebilirsiniz:

Sahaja Yoga: Eski Hint Öğretilerine Bilimsel bir Bakış
Popüler Bilim, Aralık 2001, s. 45-48

 

Aşağıda dört ayrı kategoride gruplandırılan bazı örnekler bilgilerinize sunulur.

1.  Sahaja Yoga meditasyonunun insanların sağlığı ve fizyolojisi üzerindeki faydaları

* Aydınlanmış ve Aydınlanmanış İnsanlar Arasındaki Biyolojik Geribildirim Etkilerin Psiko-Elektro-Fizyolojik Analiz’i

* Sahaja Yoga meditasyonunun yararları üzerinde sosyoloji araştırması

2. Sahaja Yoga’nın sağlık üzerindeki yararları

3. Cansız maddelerdeki etkileri (evet – vibrasyonların etkileri, örneğin meditasyon esnasında yayılan pozitif enerji cansız maddelerde bile ölçülmüştür!)

4. Ekolojik Araştırmalar

 

SAHAJA YOGA’NIN ETKİLERİ HAKKINDAKİ ARAŞTIRMALARIN TAM METİNLERİ

 

Tıbbi Araştırmalar

 

Researching Meditation. Clinical applications in healthcare. (Meditasyonu araştırmak. Sağlıkta klinik uygulamalar)
Diversity Maganize vol.2, No 5 (June 2001)

Why Meditation? (Neden Meditasyon?)
Australian Family Physician Vol. 29, No 12 (December 2000), p. 1135-1138

A Meditative Approach to Menopause. (Menapoza meditasyonla yaklaşım)
The Weekend Australian, Edition 1, 13 July 2002.

Sahaja yoga in the management of moderate to severe asthma: a randomised controlled trial (Orta ve şiddetli derecede astımın Sahaja yoga ile idaresi: rasgele yapılmış kontrollü denemeler)
Thorax vol. 57, p. 110–115 (2002)

Sahaja Yoga Meditation as a Family Treatment Programme for Children with Attention Deficit-Hyperactivity Disorder (Dikkat Eksikliği – Hiperaktivite bozukluğu olan çocuklar için Sahaja Yoga Meditasyonunun aile tedavi programı olarak uygulanması)
Clinical Child Psychology and Psychiatry 1359–1045 (200410) 9:4

Effect of Sahaja Yoga meditation and vibrations on the immunological parameters of blood (Sahaja Yoga meditasyonunun ve vibrasyonların kanın immünolojik değerlerindeki etkisi)
Proceedings of 2nd International Conference “Moral. Health. Peace: East-West”, St. Petersburg 19-20 September 1995

Effect of Sahaj Yoga on neuro-cognitive functions in patients suffering from major depression (Ağır depresyon hastalarında Sahaja Yoga’nın zihinsel idrak fonksiyonlarındaki etkisi)
Indian journal of physiology and pharmacology

 

Nörofizyoloji:

Non-linear dynamic complexity of the human EEG during meditation (Meditasyon esnasında kişinin EEG’sindeki doğrusal olmayan devingen karmaşıklık)
Neuroscience Letters 330 (2002) 143–146

Human anterior and frontal midline theta and lower alpha reflect emotionally positive state and internalized attention: high-resolution EEG investigation of meditation (İnsanın ön ve alın ortaçizgi tetası ve alt alfanın duygusal pozitif konum ve içe dönük dikkat üzerindeki yansıması: meditasyon üzerinde yüksek çözünürlü EEG tetkiki)
Neuroscience Letters 310 (2001) 57–60

Effect of Sahaja Yoga Meditation on the Auditory Evoked Potentials (AEP) and Visual Contrast Sensitivity (VCS) in Epileptics (Sahaja Yoga meditasyonunun işitme ile harekete geçen güçlerde (AEP) ve Görsel Kontrast Hassasiyetindeki etkisi)
Applied Psychophysiology and Biofeedback Vol. 25 (2000) p. 1-12


Sosyoloji:

Socio-Psychological Study of the Sahaja Yoga Phenomenon (Sahaja Yoga Olayının Sosyo-psikolojik Araştırması)
Proceedings of 2nd International Conference “Moral. Health. Peace: East-West”, St. Petersburg 19-20 September 1995

 

• Kimya:

Sudaki vibrasyonların etkileri üzerine araştırma
Proceedings of 2nd International Conference “Moral. Health. Peace: East-West”, St. Petersburg 19-20 September 1995

• Aşağıda yer alan makale direk olarak Sahaja Yoga ile bağlantılı olmamakla beraber, psikiyatrist görüşüyle eski bir kavram olan Sahaja’yı anlatmaktadır;

 Sahaja: An Indian Ideal of Mental Health (Sahaja: Zihinsel sıhhat için ideal bir Hint yöntemi)
Psychiatry, Vol. 38 (1975) p. 1-10