ALBERT EİNSTEİN ve TORSİON BÖLGESİ

‘’Tabiatta öylesine yüksek bir akıl kendini gösteriyor ki, insanın en ince düşünceleri ve buluşları bu aklın yanında sönük bir gölge gibi kalır.’’

Albert Einstein

 

Albert EinsteinAlbert Einstein (14 Mart 1879- 18 Nisan 1955) Almanyalı ünlü bir fizikçidir. 20. yüzyılın en önemli kuramsal fizikçisi olarak nitelenen Albert Einstein, Görelilik kuramını geliştirmiş, kuantum mekaniği, istatistiksel mekanik ve kozmoloji dallarına önemli katkılar sağlamıştır. Kuramsal fiziğe katkılarından ve fotoelektrik etki olayına getirdiği açıklamalarından dolayı 1921 Nobel Fizik Ödülü'ne layık görülmüştür. 1905 yılında bilim adamlarının düşüncelerini ebediyen değiştirecek olan, ünlü ‘’Görelilik Kuramını’ buldu. Yayınladığı bu 5 sayfalık makale, onu memur olarak çalıştığı İsviçre’deki bir patent ofisinden, Burn üniversitesinde bir profesöre dönüştürecekti.

Albert Einstein ‘Görelilik Kuramını’ tasarlayan ünlü bir bilim adamıdır. Bu teoride O, uzay- zaman ilişkisini açıklamıştır. Einstein teorisinde, ‘boşluktan oluşan 3 boyutlu dünyada fiziksel nicelik görecelidir’ der. Örneğin 3 boyutlu uzayda, bir kişi için sağ taraftan görünen şey, başka açıdan bakan biri için sol taraftan görünebilir. Ama diğer bir boyut olan ‘zaman’ bu 3 boyutlu uzaya eklendiğinde, fiziki algısal olaylar artık göreceli değil ‘mutlak’ hale gelir. Örneğin bir kişinin bir masayı farklı açılardan görse bile masa olarak algılaması…Einstein bunu uzay- zamanı kapsayan 4. boyut olarak tarif etmişti.

Einstein yerçekimi, ışık, algılanan doğa olayları…vb. doğanın temel yönleri üzerinde çalışsa da, Onun en önemli katkısı, ‘Torsion Bölgesi’ önermesinden geliyor. Einstein görelilik kuramı üzerinde çalışırken çok yorulduğu bir anda ara vererek bahçeye çıkıp, sabun baloncukları ile oynamaya başladığını, zihninin tamamen düşüncesiz kaldığı bu sırada birden ‘Görelilik Kuramı’nı keşfettiğini söyler.

Einstein sahip olduğu tüm bilimsel bilgisinin ona aklının yönlendirmesi ile değil, başının üstünde yer alan ‘Torsion Bölgesi’nden geldiğini hissetmiştir. Sahaja Yoga’da, bu başın üstündeki bıngıldak kemiği bölgesindeki 7. enerji merkezidir. Kişi düşüncesiz farkındalığa erişip, Evrensel güçle bir ve bütün olduğunu hissettiğinde, Tanrısal bilgiyi çok spontan şekilde elde eder. Bu hiçbir düşünsel süreci içermez. Dikkatimiz evrensel güçle bir bütünse bilgi kendiliğinden dikkatimize gelir. Önemli keşifler yapmış pek çok bilim adamı buluşlarının ardında bilinmeyen bir gücün bulunduğundan bahsetmişlerdir. Bu her yanı saran Tanrısal Sevgi gücüdür.

Kişi Sahaja Yoga uygulayarak her şeyin mutlak olduğu, aklın göreceliliğinin olmadığı 4. boyuta yükselebilir. Bu yüksek boyutta her şey mutlaktır ve bu boyut hepimizin içindeki ruhsal enerji olan Kundalini’nin uyandırılması ile kolayca elde edilir.

 

Albert Einstein’in Sözleri:

İki atı aynı anda süremezsiniz. Bir şeyler yapabilirsiniz ama her şeyi yapamazsınız. Şimdiye odaklanın ve bütün enerjinizi şu anda yaptığınız işe verin.

En değerli kişiler alçakgönüllü olanlardır.

Neden beni hiç kimse anlamıyor, ama herkes beni seviyor?

Tabiatta öylesine yüksek bir akıl kendini gösteriyor ki, insanın en ince düşünceleri ve buluşları bu aklın yanında sönük bir gölge gibi kalır.

Tanrı’nın düşüncelerini bilmek istiyorum; geri kalan her şey detay…