Ağaçların Yaşamsal Önemi

agaclar

Ağaçların olmadığı bir yaşam düşünebilir misiniz? Ağaçların faydaları onların güzelliklerinin çok ötesindedir. Modern şehir yaşamımızda her geçen gün daha çok ağaçların ve doğanın özlemini çekiyoruz. Şimdi ağaçların yaşamsal faydalarına bakalım;


Ağaçlar oksijen üretir:

Bitkiler fotosentez yolu ile havadan karbondioksiti alır ve havaya oksijen verir. 40 kişinin bir saatte ürettiği karbondioksiti yetişkin bir çam ağacı bir saatte oksijene çevirir. Ağaçlar atmosferdeki kötü koku ile amonyak, nitrojen dioksit, sülfür dioksit ve ozon gibi havayı kirleten gazları emer; kabuk ve yaprakları yoluyla havadaki partikülleri filtreleyerek temizler.

İklimi korur:

Ağaçlar günümüzün en önemli çevresel sorunlarından biri olan sera etkisi ile mücadele eder. İklim değişikliğinin en önemli sebebi; yok edilen yağmur ormanları ve fosil yakıt kullanımı sonucunda ortaya çıkan aşırı miktardaki sera gazıdır. En çok bilinen sera gazı ise karbondioksittir (CO2). Ağaçlar, karbondioksiti emip, içerisindeki karbonu emdikten sonra kalan oksijeni atmosfere bırakırlar. 1000 metrekarelik ağaçlık alanın emdiği karbon miktarı, arabanızı 10.000 km kullandığınızda yaydığınız karbondioksit miktarına eşittir.

agaclar

Şehirdeki ağaçlar havayı serinletir:

Şehirlerde asfalt yol ve binalar ısıyı çeker ve hava sıcaklığının daha da artmasına sebep olur.. Ağaçlar, gölgelik alan yaratarak, yaprakları yolu ile havaya su buharı püskürterek yoğunluklarına göre şehrin ısısını 12 dereceye kadar serinletebilirler. Ayrıca bina ve yollara gölgelik alan yaratarak da, şehirlerdeki aşırı ısının oluşumunu önlerler. Sıcağı- soğuğu dengeler. Yaz sıcaklığını azaltırken, kış sıcaklığını arttırırlar. Yerleşim alanları çevresindeki gürültüyü ve hava kirliliğini önlemesi bakımından insan sağlığı için büyük önem taşırlar.

agaclarKuraklığı önler:

Ağaçlar su tasarrufu yapar ve canlılara su kaynağı yaratır. Suyun az bulunduğu alanlarda, ağaç gölgeleri buharlaşmayı yavaşlatır. Daha yeni ekilmiş bir ağaç bile haftada en fazla 55 litre suya ihtiyaç duyar ve bu suyu yeraltı suyu olarak doğaya geri bırakır.


Erozyonu önler, depremden korur:

Ağaç kökleri toprağın metrelerce altına uzanır ve toprağı bir arada tutar. Yerleşim yerlerine yakın dikilen ağaçlar toprağı tutarak depremin oluşturacağı hasarı azaltır.

Stresi azaltır:

Peki ağaçların ruhsal sağlığımıza üzerindeki etkileri? Araştırmalar sonucunda penceresinden ağaç gören hastaların görmeyenlere göre daha çabuk ve daha az komplikasyonla iyileştiği ortaya konmuştur. Dikkat eksikliği ve hiperaktivitesi bulunan çocukların doğayla temas ettiklerinde semptomlarının azaldığı görülür. Ağaçlarla temas içinde olmak, akli yorgunluğu azaltarak konsantrasyonun artmasını sağlar. Şehir hayatının üzerimizde yarattığı stresi azaltarak, içsel huzuru geliştirir.