Aydınlanma, sevginin gücü ve kendini düşünmeyen sevginin sanatının üstüne kuruludur.