Shri Mataji meditation

Meditasyon

Meditasyon düşüncesiz farkındalık konumudur. Kişi düşünmediğinde dikkati sadece şu anı deneyimler ve şu an tek gerçektir.

Şimdi siz hepiniz aydınlanma aldığı zaman içimizde huzur, güzellik, varlığımızın görkemi ortaya çıkar. Tüm bunların bir okyanusu bulunur. Bunu dışarıda arayamayız. "Meditatif konum" denen şeyin "içine" girmeliyiz; onu ararsınız, ondan neşe duyarsınız.

Susadığınız zaman yaptığınız gibi, bir nehire gidersiniz yada bir okyanusa gidersiniz ve susuzluğunuzu gidermeye çalışırsınız. Ancak, okyanus size tatlı su bile vermeyebilir. O zaman dışarıya yayılan herhangi birşey nasıl sizin içinizdeki derinliği verebilir? Onu dışarıda aramaya çalışıyorsunuz ki bu dışarıda değildir. Bu, bizim içimizdedir, kesinlikle bizim içimizdedir. Bu çok basittir çünkü bu sizin sahip olduğunuz şeydir. Sizin erişebileceğiniz uzaklıktadır, sadece oradadır!

... Meditasyon yapmaya çalışın. Daha fazla meditasyon yapın böylece o "içsel benliğe" ulaşırsınız. Ve bu içsel benlik hepimizde varolan büyük mutluluk okyanusudur. Bu herkesin içsel güzelliğinde akan büyük ışık selidir. Bu yüzden, ona yaklaşmaya çalışın, benliğinize karşı olan şeyleri reddederek, (içsel) harekete karşı olanları reddederek içinize doğru gitmelisiniz.

Shri Mataji Nirmala Devi, Meditasyon Yolculuğu

 

Meditasyon nedir?

Meditasyon nedir? Eğer meditasyon ile ilgileniyorsanız muhtemelen meditasyon hakkında tonlarca video seyretmiş, birçok web sitesini incelemiş veya eğer eski nesildenseniz, meditasyon hakkında kitapları incelemiş, belki yüzlerce sayfa okumuşsunuzdur. Peki, onca kitap okudunuz ve bütün o videoları seyrettiniz, bu soruyu cevaplayabilir misiniz: Meditasyon nedir? Cevabınız büyük bir olasılıkla hayırdır. Bu sizden kaynaklanmamaktadır, sadece o kitapları yazanlar veya videoları yapanların kendileri meditasyonun ne olduğunu bilmemektedirler. Bu hiç şaşırtıcı değil çünkü gerçek meditasyon konumuna ulaşmak kolay olmaz. Genelde insanların meditasyon diye tanıttığı şey aslında sadece rahatlama yöntemidir, veya bir nevi konsantrasyon tekniği olabilir. Fakat meditasyon aslında bu iki şeyi birleştirmektedir, kişi meditasyon konumunda iken tam anlamıyla rahatlamıştır ancak dikkati dağılmamıştır; farkındadır. Shri Mataji Nirmala Devi, Sahaja Yoganın yaratıcısı meditasyonu üç basit kelime ile tanımlamaktadır: meditasyon düşüncesiz farkındalık konumudur. Bu konumda kişi tamamıyla farkındadır; uyku, trans veya hipnotize halinde değildir, fakat kafasında herhangi bir düşünce yoktur. Birçok kişi bunun mümkün olmadığını iddia eder, aslında onlar haklıdır. Evet, bu konumu elde etmek kişinin Kundalini adı verilen içsel spritüel enerjisi uyanmamışsa temelde mümkün olmaz. Kundalini enerjisi uyandığında uyur halde bulunduğu Sakrum kemiğinden yükselerek Çakra adı verilen altı tane enerji merkezinden geçerek başın üzerinde bulunan yedinci enerji merkezini açar; bu sayede Yoga konumuna ulaşılınır; evrensel enerji ile bağlantı, bütünleşme sağlanır. Alında yer alan Agnya adı verilen altıncı enerji merkezinden geçerken Kundalini o bölgeye rahatlık verir ve ilk defa sürekli akan düşüncelerin durması mümkün olur. İşte bu konum kişinin tam anlamıyla meditasyonda olduğunun göstergesidir. Sanskrit dilinde bu konuma Turya denilir; insan farkındalığının dördüncü boyutu; ilk üç boyut bedenin, aklın ve hislerin farkındalığıdır. Alternatif olarak uyku, derin uyku hali (rüya görmeden) ve uyanık farkındalık denilebilinir. Turya konumunda kişinin aklında dikkatini dağıtacak herhangi bir düşünce yoktur; dolayısıyla dikkat tamamıyla konsantredir fakat aynı zamanda da tamamıyla rahatlamıştır. İşte bu gerçek meditasyon konumudur. O konumdayken dikkatinizi geçmişe ya da geleceğe, yani gerçekten uzağa götürecek hiçbir düşünce yoktur. Kişi düşünmediğinde dikkati sadece şu anı deneyimler. Şu an tek gerçektir çünkü orada ne bitmiş olan geçmiş vardır ne de gelecek. Fakat meditasyon uyku ya da trans konumu değildir çünkü meditasyon'da kişi kendi yaşadığı deneyimlerin tamamen farkındadır. Ve o saf farkındalık konumunda kişi içindeki sonsuz huzur, neşe ve sevgi kaynağı olan ruhunu hissetmeye başlar.

Meditasyon ne DEĞİLDİR? (genelde meditasyon ile karıştırılan başka uygulamalar)

 • Meditasyon konsantrasyon değildir. Aslında meditasyon konumunda kişinin dikkati bir noktada toplanır ama bu konsantrasyon değildir, çaba harcamadan, kendiliğinden olur. Halbuki konsantrasyon kelimesi bir çaba sarf edilmesini ima eder ve bu çaba kişinin meditasyon konumuna ulaşmasını engeller.
 • Meditasyon sadece rahatlama değildir. Kişi meditasyon konumuna ulaştığında tamamıyla gevşeyip rahatlar fakat sadece rahatlayarak meditasyon konumuna ulaşılmaz.
 • Meditasyon hayalinde canlandırma değildir. Bir şeyi kafada canlandırma bir nevi düşüncedir ancak meditasyon düşüncesiz farkındalıktır ve hayal ederek yapılmaz.
 • Meditasyon transa geçme hali veya hipnoz değildir. O hallerde kişi farkındalığını kaybeder halbuki meditasyonda tamamıyla farkındadır.
 • Kontrolü kaybetme, sesler, renkler ya da istem dışı hareketlerin meditasyon ya da ruhaniyetle hiçbir ilgileri yoktur. Bunlar farkındalığımızı ve vücudumuzun bazı kısımları üzerindeki kontrolü kaybettiğimizin belirtileridir.
 • Egzersiz yapmak, germe, esneme hareketleri ya da nefes alma gibi teknikler meditasyon değildir. Gerçek bir Guru’nun yönlendirmesiyle denge elde etmeye yardımcı olabilirler ancak tek başına meditasyon konumunu oluşturmazlar.

 

Meditasyon nasıl yapılır?

Aslında meditasyon yapmak diye bir şey yoktur. Bu başka bir kavram hatasıdır. Kişi meditasyon konumunda olabilir fakat kişi meditasyon yapmaz. Bu konum kendiliğinden Kundalini uyandıktan sonra oluşur. Meditasyon konumunda kişinin dikkati sürekli yedinci çakranın; Sahasrara'nın; yer aldığı başın üstündedir. Yoga burada gerçekleşir. Bu kişinin Kundalinisinin her yanı saran kozmos'un, evrenin gücüyle birleşmesidir. Başın üstünde serin bir esinti olarak hissedilebilir. Hafiflik ve huzur hissetmeye başladığınızda sadece gözlerinizi kapatın ve düşüncelerinizi seyredin. Düşüncelerinizi kontrol etmeye ya da onları durdurmaya çalışmayın. Kundalininiz yükseldiğinde ve alnınızın hizasındaki altıncı çakradan geçtiğinde düşünceleriniz kendiliğinden duracak ve siz kolayca düşüncesiz farkındalık konumuna, yani meditasyon konumuna gireceksiniz. Fakat bu sadece Kundalininiz uyandıktan, yani aydınlanmanızı aldıktan sonra mümkün olur. Aydınlanmanızı şimdi bilgisayarınızın başında alabilirsiniz ya da aydınlanmanızı alacağınız ve sizi kolaylıkla meditasyon konumuna sokacak tüm yolları ve teknikleri öğrenebileceğiniz Sahaja Yoga merkezlerimizden birine gelebilirsiniz.
Sahaja Yoga'da meditasyon'u diğer tüm meditasyon tekniklerinden ayıran ilk şey Kundalininin uyandıktan sonra düşüncelerinizi kolayca dağıtabilmesidir. Yani onları durdurmak için mücadele etmenize gerek yoktur. İkincisi Sahaja Yoga meditasyonu sadece tek başına değil aynı zamanda kolektif olarak da yapılır. Kolektif bir meditasyon sırasında bütün yogilerin Kundalinileri bir tane güçlü enerji akışında birleşir ve o zaman elde edilen deneyimin derinliğini ve gücünü bireysel bir meditasyon sırasında ya da Kundalini uyandırılmamışsa hissetmek mümkün değildir.

Biraz önce meditasyon "yapmak" diye birşey yoktur dedik ancak yine de kişinin meditasyon konumuna ulaşmasına yardım eden bazı teknikler ve yaklaşımlar bulunmaktadır.

Meditasyon konumunu başarmaya yardımcı olan şeyler nedir?

 • Tercihen meditasyon sessiz sakin bir ortamda yapılmalıdır
 • Meditasyon yapmadan önce bir mum yakın. Mumun alevi bulunduğunuz ortamın negatif enerjilerini temizler, bu sayede meditasyon esnasında dikkat dağıtacak unsurlar elimine edilir
 • İlk başında bir müddet mumun alevine bakın. Kendinizi sıkmadan, çaba sarfetmeden seyredin. Bu şekilde 6cı çakranız rahatlar ve düşüncelerin akışı azalır.
 • Bir spritüel öğretmenin fotoğrafına bakarak meditasyon yapmak faydalı olur çünkü o kişinin bakış ifadesi bile sizin kendinizi meditasyon konumunda hissetmenize yardım eder. Sahaja Yogada biz Shri Mataji’nin fotoğrafına bakarak meditasyon yaparız. Fotoğrafın etkisini hemen şimdi görebilirsiniz. Dikkatinizi başınızın üzerinde tutarak, ellerinizi açın ve ellerinizde ve başınızın üzerinde ne hissettiğinizi seyrederek bunu deneyebilirsiniz. İlk önce, bir süre Shri Mataji'nin fotoğrafına bakabilirsiniz ve daha sonra gözlerinizi kapatın ve içinizdeki neşeyi hissedin.
 • Genelde gözleriniz kapalı kalsın bu şekilde dikkatiniz dış etkenlerden etkilenerek dağılmaz
 • Düşünceler dikkatinize geldiğinde (kesinlikle gelirler) onlarla savaşmayın, onları durdurmaya çalışmayın. Sadece seyirci olarak onları dışarıdan seyredin, düşüncelerinizle bütünleşmeyin
 • Eğer düşüncelerin akışı çok güçlüyse bir müddet gözlerinizi açıp tekrar mumun alevine veya fotoğrafa bakmak yardımcı olur. Düşüncelerin hafiflediğini hissettiğinizde tekrardan gözlerinizi kapatabilirsiniz
 • Düşünceleri hafifletmenin bir başka yolu sağ elinizi alnınıza koyarak “affediyorum” demektir, bunu derken herhangi bir kişiyi düşünmeyin, genel anlamda herkesi affedin.
 • Meditasyon müziği de yardımcı olur. En iyi meditasyon müziği klasik Hint müziğidir (raga), füzyon müzik değil. Ragaları klasik Hint müziği sayfamızda veya online radyomuzda bulabilirsiniz.

Meditasyon konumunu başarmaya yardımcı olacak birçok teknikler vardır. Zor olmamalarına rağmen, gerçek uygulama ile gösterilmelidirler. Bu yüzden, biz burada bu tanıtımı durduruyoruz ancak sizinle Sahaja Yoga programlarında uygulamalı bilgiyi paylaşmaktan mutluluk duyacağız.

 

Kolektif meditasyon

Kolektif meditasyonun özellikle derin ve güçlü olması Sahaja Yoga'nın bir özelliğidir. Nedeni, Sahaja Yoga uygulamasının Kundalini uyanışı ile başlamasıdır. Bir kez uyandırıldığında, bizim bireysel Kundalinilerimiz birbirini hisseder ve kolektif meditasyon sırasında bir güçlü enerji akışının içinde birleşir. Bu yüzden, kolektif meditasyon sadece daha büyük bir derinlik kazandırmaz ancak bireysel meditasyonda mümkün olmayan yeni bir boyut kazandırır. Biz, sizi, Kendinizin kolektif meditasyonun derinliğini hissedeceğiniz ücretsiz Sahaja Yoga programlarına gelmeye davet ediyoruz.


Meditasyon müziği

Müzik dinlemek meditasyon esnasında çok yardımcı olur. Müzik notalarının toplam adedinin insan bedenindeki enerji merkezleriyle (çakralarla) aynı adette (7) olması bir tesadüf değildir. Aslında her nota belirli bir çakradaki vibrasyonlarla, titreşimle yankılanır. Bu sayede müziği doğru şekilde kullanmak meditasyon konumuna erişmeye yardımcı olur. Tabii ki her tür müzik meditasyona uymaz. Klasik Hint müziğindeki melodilere Raga denilir, ragalar bilhassa meditasyon için bestelenmiştir. Raga melodilerini Online radyomuzda, Klasik Hint Müziği sayfamızda veya Müzik Egzersizleri sayfamızda dinleyerek meditasyon yapmayı deneyebilirsiniz. Müzikli meditasyon egzersizleri özellikle sesi siz çıkardığınızda direk olarak çakralarınızı etkinleştirerek meditasyon konumuna ulaşmanızı sağlar.


Meditasyonun faydaları

Meditasyonun faydaları hakkında yazmadan önce, aslında en büyük pozitif etkinin meditasyonun kendisi olduğunu belirtmemiz gerekir. Özellikle kişinin meditasyonda hissettiği neşe hissi o kadar derin ve tatmin edicidir ki, kişi herhangi bir başka etkiye bakmaz, kişi sadece kendi iyiliği için meditasyon yapar. Ancak, aynı zamanda, meditasyonun yaşamımızın her alanında pozitif bir etkisi vardır. Nedeni, meditasyon yapan bir kişinin sübtil sistemi (Çakraları ve enerji kanalları) temizlenir ve dengeye gelir ve böylece bütün yaşam dengeye gelir ve mutluluk ve huzurla dolar. Meditasyonun faydalarını bu linke tıklayarak okuyabilirsiniz


Meditasyon ile ilgili Shri Mataji'nin sözleri

Meditasyon yapmamız lazım. Buna vakit bulmalısınız. Meditasyon yapmadığınız sürece Sahaja Yoga'da gelişemezsiniz, sadece bireysel olarak değil, kolektivite için de bu geçerli. Ancak o zaman güzel bir şekilde ilerlerleyebilirsiniz, gelişebilirsiniz. Sizleri görünce hissettiğim neşeyi kelimelerle ifade edemem.

 

Medıtasyon hakkında daha fazla okumak için Sıkça Sorulan Sorular sayfasını ziyaret edebilirsiniz.