YEDİ NOTANIN BİLGİSİ


Klasik Hint müziği tarihteki en gelişmiş ve tam müzik sistemlerinden birine sahiptir. Klasik Batı müziği gibi oktavı 12 semitona ayırır. Bunlardan yedi temel nota sırasıyla Sa, Re, Ga, Ma, Pa, Dha ve Ni’ dir. Bunlar Do, Re, Mi, Fa, Sol, La ve Si’nin yerini alırlar.


Eski zamanlarda doğanın cömert çeşitliliğini ruhlarının aynasında gören bilge insanlar, içsel varlıklarının doğanın çeşitli çağrılarına farklı yanıtlar verdiğini hissettiler (elementler, kuşlar ve hayvanlar, mevsimler, günün saatleri). Böylece yedi notanın ve sayısız ragaların ya da duygusal hallerin bilgisi ortaya çıktı.

symedit

 

ni1

 

NI En son swar, NISHAD ya da NI, görkemli filin çağrısından dogar. En son merkez olan Sahasrara’yı harekete geçirir. Bu merkez limbik bölgede bulunur ve Aydınlanmanın merkezidir.

 

 

 

dha1

 

DHA Altıncı ses olan DHAIVAT, ya da kısaca DHA, kurbağanın sesinden doğar. Affedicilik ve hoşgörüyü yerlestirir. DHA, beyinde optik kiyazma seviyesinde yer alan Agnya Çakranın notasıdır.

 

 

 

pa1

 

PA Beşinci swar, kuku kuşunun sesi olan PA, PANCHAM’in kısaltılmasıdır. Saf iletişimi ve kolektivite duygusunu tesis eder. 

 

 

 

 

ma1

 

 

MA Dördüncü ya da ortanca sese MADHYAM ya da MA denir. Bu aslen turna kuşunun sesidir. Kalp çakra ile bağlantılı olan özgüven hissini verir. 

 

 

 

ga1

 

 

GA Üçüncüsü GANDHAR’dir ve GA olarak kısaltılır. Keçi (ya da koyun) sesini temsil eder. Üçüncü çakra olan Nabhi çakradaki içsel huzur ve tatminkarlık hissini harekete geçirir. 

 

 

re1

 

RE İkinci ses RE olarak kısaltılan RISHABA’dır. Boğanın sesi. SHUDDH RE Aortik pleksus hizasında bulunan Swadistan çakradaki saf yaratıcılığı ve saf bilgiyi uyandırır. 

 

 

 

sa1

SA adı verilen ilk ses SHADJA’nin kısaltılmasıdır. Tavus kuşunun sesini temsil eder. Temel sestir ve ragadaki her notada SA’dan bir parça vardır. Dolayısıyla ilk merkez olan Muladhara çakraya tekabül eder. Bu çakra insanın içinde bulunan hassas bedenin temelidir.