İÇİMİZDEKİ GÜÇLE ALKOLÜ BIRAKALIM! 

 

SAYILARLA ALKOL BAĞIMLILIĞI VE ETKİLERİ
ALKOL BAĞIMLILIĞININ BELİRTİLERİ

ALKOL BAĞIMLILIĞININ ZARARLARI
ÇOCUKLAR VE GENÇLER NEDEN ALKOLE BAŞLIYOR?
SAHAJA YOGA MEDİTASYONU İLE ALKOLÜ BIRAKABİLİRİZ!
İÇİMİZDEKİ GÜÇ NEDİR?

 

SAYILARLA ALKOL BAĞIMLILIĞI VE ETKİLERİ

 Türkiye ve bütün dünyada trafik kazalarının en sık ve önlenebilir sebebi alkoldür! Ülkemizde yaplan bir araştırmaya göre en önemli kaza nedeninin alkollü iken araç kullanmak olduğunu göstermiştir (%33) Avrupadaki trafik kazalarının hemen hemen %50 si alkolden kaynaklanır. Dünya Sağlık Örgütü raporuna göre cinayetlerin %85 i, boşanmaların %80 i, aile içi şiddetin %70 i, tutuklanmaların %78 i alkol nedeniyle gerçekleşmektedir. Türkiyede yılda ortalama 2.000 cinayet (tüm cinayetlerin %40 ı), 10.000 intihar (%20 si), 47.000 ölüm karaciğer sirozuna bağlı , 12,000’i kadın göğüs kanseri ölümleri olmak üzere 55.000 kanser ölümü ve sinir sistemine bağlı 16.000 ölüm oluşmakta ve her yıl 250.000 depresyon atağına neden olmaktadır. 

 

ALKOL BAĞIMLILIĞININ BELİRTİLERİ

1. Gittikçe daha fazla miktar ve sürede alkol almak,
2. Kişi bırakmayı istediği ya da defalarca bırakma denemesi başarısızlıkla sonuçanması,
3. Günlük hayatı etkileyecek kadar İçkiye fazla vakit ayırmak,
4. Sosyal faaliyetleri ve başka zevk verici aktiviteleri azaltmak ya da terk etmek,
5. Alkol alımıyla artan karaciğer hastalığı, hipertansiyon, gastrit vb fiziksel problemler ya da depresyon, anksiyete, uyku sorunları vb psikolojik problemler yaşamasına rağmen içmeye devam etmek,
6. Alkol almadığı zaman baş dönmesi, titreme, terleme, çarpıntı gibi şikayetlerin olması,
7. Endişe ve stres durumlarının alkol yoluyla geçiştirme çabalarının olması,
8. Kişinin alkol karşısında iradesini ve seçim yapma gücünü kaybediyor olması,
9. Fiziksel duyarlılığın yanında bütün istenmeyen sonuçlarına rağmen sadece irade gücü ile yenilemeyen bir içme arzusunun olması, 

 

ALKOL BAĞIMLILIĞININ ZARARLARI

 • Kişiyi ve ailesini sosyal ve ekonomik yönlerden olumsuz etkiler. İş yaşamını değişik derecelerde bozar ve yatkın kişilerde suça yönelimi, saldırgan davranışlar ortaya çıkarabilir.
• Dikkat toplama, hafıza ve yargılama yeteneklerinde bozulmalar olur.
• Ahlaki değerlerde ve zihinsel işlevlerde bir düşüş görülür.
• Kişilik düzeninin giderek bozulmasına neden olur.
• Şeker hastalığı, hipertansiyon kalp yetmezliği gibi kronik(devamlı) hastalıkların başlamasına neden olabilir. Bu hastalıkların gidişatını kötü yönde etkiler.
• Kişi yaşanan umutsuzluk, yalnızlık ve değersizlik duyguları reddetmeye çalışır.
• Alkole bağımlı kişiler çevrelerine de aşırı bağımlıdırlar. Fakat gerçek anlamda duygusal bağlar kuramazlar.
• Herhangi bir engelle karşılaştıklarında saldırgan davranışlar gösterebilirler. 

 

ÇOCUKLAR VE GENÇLER NEDEN ALKOLE BAŞLIYOR?
 

• Alkolün kişiyi günlük stres ve sıkıntılarından kurtaracağı inancı yaygındır. Davranış bozukluğu gösteren, dürtülerini dizginlemekte güçlük çeken gençlerde alkolizme yönelim çoktur.
• Kişilik bozukluklarında, anti-sosyal kişilik yapısı olanlarda alkole başlama riski daha yüksektirr. Alkol benlik saygısı düşük ya da depresif duygular içinde bulunan bireyi bir süre yatıştırabilir. Ancak temelde yatan sorunlar çözümlenemediği için kişi alkolün miktarını giderek arttırmak durumundadır.
• En büyük yıkım aile yaşamında olur eşler arasındaki ilişkiler bozulur, genelde tartışmalar, kavgalar, ağır suçlamalar, evden uzaklaşmalar birbirini izler. Karı-koca ve ebeveynler ile çocuklar arasındaki kavgalar ve hakaretler huzur ve güven ortamını zedeler. Bundan en çok etkilenenler çocuklar ve gençler olur. Çocuklar endişe, güvensizlik, ve öfke duygularıyla büyür, bu ortamda büyümüş çocuklarda bağımlılık maddelerine yönelim çok daha fazla olmaktadır. Çocuk ailesinde bulamadığı desteği, ilgiyi ve sevgiyi arkadaşları arasında kullanan varsa bağımlılık maddelerine kolayca başlayabilir.
• 15-18 yaş gurubundaki öğrencilerde yapılan bir çalışmada %85 inin alkolü denedikleri görülmüştür. Bu genelde deneme amaçlıdır ve özentinin rolü büyüktür.
• Bağımlılığın gelişmesinde biyolojik, genetik, psikososyal ve ekonomik nedenler rol oynar. Toplumsal ve bireysel zorlanmalar ve stres etkenleri bireylerin alkol tüketimlerini arttırabilir. Sorunların ortadan kalkmadığından alkol alımının sıklığı ve miktarı artarak bağımlılık gelişebilir.
• 15 yaştan küçük çocukların alkol kullanmalarına ilişkin yapılan araştırmalarda bu çocuklarda alkol alma nedenleri; ciddi depresyon, ailelerinde de alkolizm ve depresyon bulunmuştur.
• Aşırı derecede kabul edici ve hoşgörülü olan anne babaların çocuklarının da gelecekte alkol kullanabilir. Çünkü bu tutum içinde olan anne babaların çocukları ilerleyen yıllarda engellere karşı hayal kırıklığı ve öfke geliştirir. Öfkenin yarattığı suçluluk ve çevredekilerinin sevgisini kaybetme korkusu kişinin özgüvenin bitmesine ve kendine acı çektirme hislerinin uyanmasına neden olabilir. İçteki öfke ve hayal kırıklığını alkol yardımıyla bastırmaya, unutmaya çalışır.
• Ailede sigara içen bir veya iki ebeveynin olduğu ailelerde ileride çocukta sigara veya alkole başlama sıklığı daha fazla görülmektedir.

 

ALKOLÜN VÜCUTTAKİ EMİLİM-DAĞILIM VE ETKİSİ


Alınan alkolün %20’si mideden, % 80’i ince barsaklardan emilir. Alkol tüm vücut sıvılarına geçebilir. Kan alkol düzeyi, alkol alımı bittikten 1 saat sonra en yüksek düzeye ulaşır. Büyük bir kısmı karaciğerde parçalanır. %6-7i solunum ve idrar yolu ile değişmeden atılır.


Az miktarda alkol bile bir işin yapılması için gerekli beceri, dikkat ve özende azalmaya neden olur. Muhakeme ve karar verme yeteneği kaybolur. Dikkat ve reflekslerde azalma görülür. Denge kaybı, hareketlerin uyumluluğunda ve hafızada kusurlar oluşur. Kanda alkol düzeyi arttıkça, şuur kaybı, koma ve ölüm gelişir. 

 

Ölçüm (promil)   
0.2 Yüzde kızarma, algı yavaşlaması,  kendine güven,  konuşkanlık
0,5 Algı yavaşlığı, dikkat bozukluğu, reflekslerde yavaşlama, fazla konuşma, gülme, duygusallaşma
1 Hareketlere hakim olamama, konuşma ve yürüme bozukluğu, çift görme
1.5 Ayakta duramama, kusma, sızma
2 Bilinç kaybı, idrar kaçırma, hipotansiyon, solunum yavaşlaması terleme
3 Ölüm

  
 Tablo 1: Alkolün etkisi

 

ÇÖZÜM NEDİR?


Tedavi için ilk adım arzu etmek ve hastalık olduğunu kabul etmektir. Tedavisi en zor bağımlılıklardandır. En iyisi alkole başlamamaktır. Bağımlı insanlarda tedavi için tüm bağımlılıklarda olduğu gibi mutlaka kişinin arzusu gereklidir.


Alkol kullanan bir birey olarak;


▪ Benim iradem güçlüdür, bana bir şey olmaz mı diyorsunuz?
▪ Sorumluluklarınız ve sıkıntılarınızın giderek arttığını ve üstesinden gelemediğinizimi hissediyorsunuz?
▪ Daha sık gergin hissediyor ve etrafınıza sebepsiz reaksiyon gösterip tahammülsüzmü oluyorsunuz?
▪ “onsuz” hiç bir şeyden keyif alamıyorum mu diyorsunuz?


Sorunlar hayatımıza nedensiz girmezler. Keşke hayatımızdaki bütün sıkıntılar kendiliğinden çekilip gitse, bitse ne güzel olurdu değil mi? Buna benzer dilekler çoğumuzun kalbinden veya aklından geçmiştir. Çok az insan problemle yüzleşip ortadan kaldırırken genelde kaçmak yada doğru olmayan yöntemlere başvurmak seçilir.


Kısa vadede bizi beklediğimizden de çok rahatlatsa bile; gerçekte uzun vadede özgürlüklerimizi kısıtlayıp gündelik yaşantımızı olumsuz etkileyecek bağımlılıklar başlatılabilir.

 

Zarar verdiğini bildiğimiz halde yapmaktan vazgeçemediğimiz şey nedir? Bağımlılığın gerektirdiğini yapmamak için ne yapmak lazım? Hayatımıza sonradan girdiği halde bizi onsuz yapamaz hale getiren nedenler nelerdir? Bu nedenleri kontrol etmek mümkün mü? Evet mümkün! Şimdiye kadar bağımlılıklarla mücadele için birçok ilaç dışı yöntem denenmiştir, ama şimdi size farklı bir önerimiz var,

 

SAHAJA YOGA MEDİTASYONU İLE ALKOLÜ BIRAKABİLİRİZ!
 

Sahaja yoga meditasyonu ile içimizdeki güç olan kundalini enerjisi uyandırılır. Tüm insanlarda var olan ve aktif hale getirilebilen bu enerji uyandığında bağımlılık tedavisinde en önemli kriter olan kişinin kendine inancını, kendine güvenini sağlar. Kundalini enerjisi harekete geçen kişide yüzleşme, bağımsızlık, kendine şahit olabilme kaliteleri başlar. 


Gençlerde stresle başetmede en çok kullanılan yöntemlerden birisi bağımlılık maddelerinin kullanımıdır. Bağımlılık maddelerinin en sık kullanılanları sigara ve alkoldür. Sahaja yogada düzenli meditasyon ile aklın bir ürünü olan stresten, aklın ötesine geçerek çözüm bulunmuştur.

 

İÇİMİZDEKİ GÜÇ NEDİR?

 

Kundalini enerjisi vücuttaki tüm anatomik pleksuslardan (enerji merkezleri=çakra) geçerek beyindeki limbik sisteme ulaşır ve kafatasının bıngıldak denen bölgesinden tüm kozmozu saran enerji ile bileşir. Böylece kişi daha önce hiç deneyimlemediği bir bağlantıyı, muazzam bir enerji akışını deneyimler.


Kundalini, enerji merkezlerini besler, onarır ve dengeye getirir. Bu merkezlerle ilgili hastalıkları normalden daha hızlı bir şekilde iyileştirir, ve bu merkezlerin pozitif kaliteleri yeniden kişide kendini göstermeye başlar. Örneğin bağımlılığı olan kişinin kalp çakrasından geçerken kundalini enerjisi kişide korku, bağımlılık ve özgüven eksikliğini giderir ve bunların yerine bağımsızlık cesaret ve özgüven kaliteleri kendini göstermeye başlar.


Sahaja Yoga meditasyonu alkole başlamamış olan ama buna yatkın kişilerde başlamaya neden olabilecek çok sayıda nedeni ortadan kaldırır. Alkol bağımlılığı gelişmiş kişilerde bağımlılığın kendisini ortadan kaldırdığı için en bu yöntem eşsizdir.


Eğer şehrinizde Sahaja Yoga merkezi varsa yararlı etkilerini görmeniz için bu merkeze düzenli katılmanızı öneririz, şehrinizde merkez yoksa bu web portalın sanal programdan kendi kendinize nasıl meditasyon yapacağınızı öğrenebilirsiniz.