Yoga Nedir?

 

Yoga nedirYoga kelimesi, yoganın geldiği ülke olan Hindistan’ın eski dili Sanskritçe’de “bütünleşme” demektir. Akıl, beden ve ruhun bütünleşmesiyle meydana geldiğini düşünebiliriz. Aynı zamanda bu kişinin ruhani özünün evrenin tümüyle birleşmesi demektir.

 

Yaygın olarak kullanılan “yoga” kelimesinin tam tanımı, daha ziyade, bedensel duruşu ifade eden Sanskrit kelimesi “asana”’dır.

 

Patanjali'ye göre Asana, ekseriyette fiziksel hareketten daha çok zihinsel ve ruhani iyilik ile alakalı olan yoganın sekiz mertebesinden sadece biridir. Ancak, Batı’da asana ve yoga kelimeleri genelde karıştırılmaktadır. Aynı şekilde, Batı’da  Yoga deyiminde de bir karışıklık vardır. Yoga Güneş’in (Ha) ve Ayın (Tha) yogası demektir, bu demektir ki, Yoga kişinin iç enerji sisteminin sol ve sağ taraflarını (veya modern bilimsel anlamda sol ve sağ sempatik sinir sistemlerini) dengeler. Nitekim, Batı’da birçok kişinin algıladığı şekilde bedensel germe hareketleri ile hiçbir alakası yoktur.

 

Yogatatva Upanishad “Yoga uygulanmadan, bilgi nasıl atmanı (ruhu) özgür kılabilir?” diye sorar. Yoga: En yüksek olan kuvvetle birleşme. Tanınmış İsviçreli psikolog Carl. G. Jung yogayı “insan beyninin yarattığı en muhteşem şey” olarak ifade etti. Yoga Sutra sadece iki kelimeden ibarettir: "yogash chitta-critti-nirodah", bunun tercümesi: “Yoga, bilincin telaşının kesilmesi”dir

 

Patanjali ‘ye göre yoganın sekiz mertebesi vardır ve bunların en önemlisi, kişinin ruhaniyetinin içinde yerleşmesi demek olan Ishwara Prahnidhana’dır. Bu konumda kişi içinde ve dışında bütünleşir, sürekli mutluluk ve neşe içinde yaşar; yoganın asıl amacı da budur. Bu konum Kundalini adı verilen içimizdeki ruhani enerjinin uyanması ile gerçekleşir ve bu, geleneksel olarak, Öğretmenin (Guru), öğrencisine seneler boyunca yaptırdığı yoğun ve zorlu uygulamalar vasıtasıyla olurdu. Dolayısıyla, Aydınlanma adı verilen bu uyanışı çok az insan başarabilirdi.

 

Ancak, günümüzde, Sahaja Yoga'nın kurucusu Shri Mataji Nirmala Devi, Kundalini’nin uyanması için Sahaja Yoga adında yeni ve kolay bir metot bulmuştur. Bu Portalda Sahaja Yoga’yı genel hatlarıyla öğrenecek, Sahaja Yoga sanal programlarına katılacak ve Sahaja Yoga’nın yaşama kazandırdığı olumlu değişiklikleri deneyimleyebilirsiniz.

 

Patanjali'nin Yoga Sutra'sı (Yoga kitabı)

 

Patanjali M.Ö 200 senesinde yaşadığı varsayılan, ama çok daha öncelerde, 14000 sene evvel yaşadığını kanıtlayan bazı delillerin de bulunduğu Hint asıllı bir bilgedir. Yoga Sutra tezi ile yoga uygulamasını tertip etmiştir. Patanjali’nin Yoga Sutra’sına göre, yogada 8 mertebe vardır:

 

1. Yama: Başkaları ile ahlaki davranışı gösteren beş değer:

 

Ahimsa: Şiddetten kaçınma, barışçılık

Satya: Açıksözlülük

Asteya: Çalmamak, hırsızlık yapmamak

Brahmacharya: Şehvetli ve ihtiraslı olmamak

Aparigraha: Açgözlü ve hırslı olmamak

 

2. Niyama: Kendinle ahlaki davranışı gösteren beş değer:

 

Saucha: Saflık, temizlik

Santosa: Tatminkarlık

Tapas: Yerleşik ve sürdürülen uygulama

Svadhyaya: İç yüzleşme, kendi kendini inceleme

Isvara pranidhana: Tanrı’ya teslimiyet

 

3. Asana: Yoga duruşlarının uygulanması

 

4. Pranayama: Nefes alma egzersizleri

 

5. Pratyahara: Hislerden, duygulardan kurtulma, bu; dış dünyanın, kişiyi iç dünyasından uzaklaştırmaması demektir.

 

6. Dharana: Konsantrasyon, yani dış ve iç dünyanın oyalamalarına izin vermeden, zihni bir şeyin üzerinde toplayabilmek.

 

7. Dhyana: Meditasyon. Dharana’nın oluşması ile, dikkat artık sadece birşeyin üzerinde odaklanmayıp herşeyi içine alır.

 

8. Samadhi: Mutluluk. Dhyana’nın oluşması ile kişi meditasyon sayesinde olağan sınırlarının çok ötesine geçer. Özben evrenle bütünleşir. Bazen bu aydınlanma olarak tercüme edilir.